Mestská Organizácia Slovenského Rybárskeho Zväzu

Kmeťova č.7

Liptovský Mikuláš, PSČ 03101

Zloženie Výboru MsO SRZ LM

Čáni Ján                          0905/137696
0940/714646
(predseda MsO SRZ)

Ing. Kseňák Juraj            0907/415522
(podpredseda MsO SRZ)

Nikov Peter                      0903/280832
0940/862729
(tajomník MsO SRZ)

Ing. Chaloupka Jozef        0905/599811
(ryb. hospodár MsO SRZ )

Eliáš Rudolf                   0904/968989
(pokladník MsO SRZ)

Brna  Jozef                    0949/284239
(investičná činnosť MsO SRZ)

Ing. Kseňák Juraj            0907/415522
(ekológia, čistota vôd MsO SRZ)

Durdiaková Lenka        0903/586143
(športová činosť MsO SRZ, práca s deťmi)

Vaškeba Ján             0907/826590
(RS MsO SRZ)

Kontrolná Komisia

Mališ Vladimír           0904/416159
(predseda KK MsO SRZ)

Záruba Matúš            0949/594034
(člen KK MsO SRZ)

    Mgr. Ladislav Pardel        0904/980386
(člen KK MsO SRZ)