MsO SRZ Liptovský Mikuláš má možnosť získať finančné prostriedky na ochranu a tvorbu životného prostredia i na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v zmysle § 50 Zákona č.595/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na základe uvedenej skutočnosti môžu členovia SRZ, ako i ďalší daňovníci (fyzické a právnické osoby) poukázať 2 % z už zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímateľa — SRZ.

Informácia pre členov SRZ.

Pre členov , ktorí chcú venovať 2% zo zaplatenej dane pre MsO SRZ Lipt. Mikuláš, stačí doniesť potvrdenie od mzdovej účtovníčky na 2% dane do rybárskeho domu. V RD vyplniť formulár na 2% dane a o ostatné bude postarané.
V prípade že ste venovali 2%  , je potrebné doručiť kópiu tlačiva. Tlačivo slúži na spracovanie a výpočet výšky venovanej 2% dane . Ak sa bude rovnať alebo presiahne čiastku odpracovanej brigády, bude vám brigáda uznaná ako odpracovaná.

Tí členovia, ktorí si daňové priznanie robia sami, do daňového dokladu pre 2 % dane vypíšu:

IČO:                              001782090505

Právna forma:                 Občianske združenie.

Obchodné meno:         Slovenský Rybársky Zväz – Mestská Organizácia Liptovský Mikuláš

Vyhlásenie 

Kópia je potrebná k spracovaniu . Citlivé údaje ako je Meno, rodné číslo a iné, môžete zabieliť alebo zaškrtať.

 

 

MsO SRZ Liptovský Mikuláš má možnosť každoročne sa uchádzať o dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na nákup rybej násady v hodnote 4000 €. Naša organizácia sa snaží túto možnosť každoročne podľa možností využiť.

MsO SRZ Liptovský Mikuláš touto cestou ďakuje za spoluprácu s vedením mesta Liptovský Mikuláš.

Členovia MsO SRZ Liptovský Mikuláš.