Objednávka povolení na rybolov 2019

Objednávka povolení na rybolov 2019

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Všimi údajmi.

Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na

Mail:
Objednávka  

Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom.
Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK2909000000000332825105 ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome predložte: potvrdenie o zaplatení, členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm.
Výdaj povolení na rybolov bude zahájený dňa 9. januára 2019, následne každú stredu od 14.00 do 18.00 hod.

Pre stanovenie dolnej hranice veku osby pre výdaj povolení sa berie vek, ktorý osoba dosiahne do 31. 12. 2019.

Zväzové povolenky nie je možné zakúpiť samostatne !
Podmienkou na zakúpenie zväzovej povolenky na kaprové vody je súčasné, alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na kaprové vody a podmiekou na zakúpenie zväzovej povolenky na lipňové vody je súčasné alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na pstruhové vody

Variabilný symbol platby je Vaše osobné číslo člena MsO, je rovnaký ako vlani a nemení sa. Prevod finančných prostriedkov realizujte až po  spracovaní Vašej objednávky a doručení potvrdzujúceho e- mailu.

Ročný členský príspevok musí byť uhradený do termínu 31. marca 2019.
Štátne rybárske lístky vydáva infocentrum: Námestie mieru v čase 09.00 – 18.00 hod. v pracovných dňoch.

Objednávky : Objednavka XLS
ObjednavkaXLSX

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM