Aktuálne

Aktuálne

Vážení členovia.

Výbor organizácie MsO SRZ Liptovský Mikuláš prijal nasledovné opatrenia.
Kedže na ďalej pretrváva situácia v ktorej sú hromadné akcie zakázané, nie je zatiaľ možné stanoviť termín členskej schôdze a uskutočnenie brigád.
Brigády na zveľadenie našich tokov je možné vykonať  po konzultácii s našim hlavným hospodárom. Kontaktujte telefonicky hospodára. Zadá vám prácu ktorú je nutné vykonať. Po ukončení brigády a zdokumentovaní ( pár fotiek zúčastnených a vykonanej práce) zapíše brigádu zúčastneným.

Termín konania schôdze bude včas oznámený!

 

S pozdravom výbor MsO

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM