Aktuálne

Aktuálne

Vážení členovia.

Výbor organizácie MsO SRZ Liptovský Mikuláš prijal nasledovné opatrenia.
Kedže na ďalej pretrváva situácia v ktorej sú hromadné akcie zakázané, nie je zatiaľ možné stanoviť termín členskej schôdze a uskutočnenie brigád.
Brigády na zveľadenie našich tokov je možné vykonať  po konzultácii s našim hlavným hospodárom. Kontaktujte telefonicky hospodára. Zadá vám prácu ktorú je nutné vykonať. Po ukončení brigády a zdokumentovaní ( pár fotiek zúčastnených a vykonanej práce) zapíše brigádu zúčastneným.

Termín konania schôdze bude včas oznámený!

 

S pozdravom výbor MsO

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš