Peter Trnka's Posts

Plán brigád  MsO SRZ Liptovský Mikuláš na rok 2021.

      Dátum   Čas   Plánovaná činnosť   Výstroj, pomôcky   Organizuje   Zodpovedá   Miesto stretnutia 9.1.2021 7,00 Čistenie potokov, presvetlenie tokov čižmy, píla, sekera Výbor MsO Poverený člen výboru Rybársky dom 6.2.2021 7,00 Čistenie potokov, presvetlenie tokov čižmy, píla, sekera Výbor MsO Poverený člen výboru Rybársky dom 6.3.2021 7,00 Čistenie potokov, presvetlenie tokov čižmy, píla, sekera Výbor MsO Poverený člen výboru Rybársky dom 27.3.2021 7,00 Čistenie brehov,...

Čítaj viac

Objednávka Povolení pre sezónu 2021

Pravidlá pre výdaj rybárskych dokladov ďalej len „povolení“ pre členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš   Výdaj povolení bude organizovaný „ CEZ OKIENKO “, to znamená bez vstupu rybárov do budovy rybárskeho domu. Povolenia budú vydávané len tým členom SRZ, ktorí si objednali cez webové sídlo MsO SRZ Liptovský Mikuláš (srzlm.sk) a svoju objednávku zaplatili bankovým prevodom vopred. Povolenie si môžete vyzdvihnúť najskôr 7 dní po zaplatení. Pri vyzdvihnutí povolenia sa preukážte členským preukazom. Dôsledne dodržiavajte aktuálne...

Čítaj viac

Prianie 2021

Vianoce čisté, biele ako sneh, v živote len radosť, šťastie, zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu a dobrú pohodu po celý nový rok. Praje Výbor MsO

Čítaj viac

Liptovský Lipeň.

Vážení športoví priatelia Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom LIPTOVSKÝ LIPEŇ A 23. ročník memoriálu Alojza Kojša Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia. TERMÍN KONANIA 9.8.2020 ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Čáni Ján – riaditeľ pretekov Bajzík Milan – hlavný rozhodca Gajdoš Jozef - garant Rady SRZ Miroslav Kopčan – sektorový rozhodca Hazucha Roman – sektorový rozhodca Vladimír Ligda – technický...

Čítaj viac

Pozvánka na HČS 2020

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 1.augusta 2020 o 7.30 hod.        v priestoroch Rybárskeho domu s týmto programom.   Otvorenie HČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2019. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2019 Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Správa kontrolnej komisie. Plán hlavných...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš