Oznamy

Dodatok š.1 – Zväzový poriadok 2020

DODATOK č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku na rok 2020 Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina vydáva tento dodatok ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2020. Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP. Zmeny, opravy a doplnenia sú uvedené hrubým písmom (Boldom) s podčiarknutím, alebo zmenou farby „rybky“ určujúcej charakter lovu. Na rybárskych revíroch 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 ľavostrannýpriesakovýkanál VD, 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD, 2-0600-1-1 Dunaj...

Čítaj viac

Výdaj povolení

Vážení členovia! Pre celosvetovú situáciu a na základe nariadení a odporúčaní sa výdaj povolení uskutoční nasledovne: Od 30.3.2020 - Do 15.4.2020 Pond – Piatok od 8:00 do 11:00 a každú Stredu od 16:00 do 18:00 Od 16.4.2020 Každú Stredu od 16:00 do 18:00 Zmena výdajových hodín vyhradená! Pre výdaj povolení je vstup do RD omedzený na jednu osobu s použitím tvárovej masky a podľa pokynov na výveske!

Čítaj viac

Predaj Povolení, Brigády

Vážení Členovia. Vzhľadom na nastávajúcu situáciu, rušíme uskutočnenie brigád v mesiacoch APRÍL a MÁJ. Kedže sa nám schyľuje k zahájeniu pstruhovej sezóny a výdaj povolení by mal byť uskutočnený od 1.4.2020, výbor sa zaoberá myšlienkou vydávať povolenia poštou. Momentálne je táto možnosť v štádiu rokovania a o jej zrealizovaní vás budeme informovať.

Čítaj viac

Dôležité

Vážení členovia! Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samosprávy týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum. Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený. Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej  situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020

Čítaj viac

Pozvánka na HČS 2020

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 14.marca 2020 o 7.30 hod.        v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.   Otvorenie HČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2019. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2019 Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Správa...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samospráv týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020