Oznamy

Liptovský Lipeň – Zmena !

!!!!Ahojte pretekári,!!!! preteky Liptovský Lipeň 2019 sa budú konať v náhradnom termíne v nedeľu 15.9.2019. Prosím všetkých registrovaných pretekárov aby najneskôr do stredy 11.9.2019 do 16.00 hod. potvrdili/zrušili svoju účasť. Tí ktorí zrušia účasť v tomto termíne vrátime štartovné. Prosím posielať všetky potvrdenia emailom na vladimirligdaXgmail.com Po tomto termíne pokladáme tých ktorí nepotvrdia svoju účasť za neprihlásených a nebude sa im vracať štartovné!!! Keďže niektorí pretekári už naznačovali svoju neúčasť v novom...

Čítaj viac

Pozvánka na Mimoriadnu členskú schôdzu.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 14.septembra 2019 o 9.00 hod. v  priestoroch Rybárskeho Domu s týmto programom.   Otvorenie Mimoriadnej členskej schôdze MsO- SRZ. Voľba mandátovej komisie. Správa  o dianí v SRZ  Voľba delegátov a náhradníka na Mimoriadny SNEM SRZ   Uznesenie .  Záver. Návrhy kandidátov na delegátov je potrebné odovzdať do 3.9.2019...

Čítaj viac

Liptovský Lipeň

Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s MsO SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom  

Čítaj viac

Monitoring – MVE Podtureň

Vážení rybári ! Boli sme požiadaný o monitorovanie rybovodu v novo vybudovanej MVE v časti Podtureň. Uskutočnil sa výlov za účelom označovania rýb. Žiadame rybárov aby označkované ryby nekonzumovali, po prípade sa im nesnažili odstrániť značku. Najvhodnejšie riešenie ako sa správať k takémuto úlovku, je navrátiť ho späť do vody! Za súčinnosť s monitorovaním rybovodu ďakujeme.

Čítaj viac

ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU

Vážení rybári a členovia SRZ,   dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v Spoločnom rybárskom poriadku z dôvodu zosúladenia s novou rybárskou legislatívou a na základe spoločných rokovaní SRZ s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. OZ Bratislava, a to nasledovne:   Lov rýb povolený celoročne s dodržaním času individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb:   2-0480-1-1 Dunaj č. 1 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM