Oznamy

Zmeny v zákone a vyhláške

  Zákazy Lov rýb z rybárskeho člna, (bez ohľadu na jeho dĺžku, teda aj z bellyboatu) a rovnako aj použitie zavážacích lodiek je zakázané v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha. Zároveň je zakázané loviť na kaprových vodách ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach v čase od 1. januára do 31. mája.   Revíry s režimom chyť a pusť- zákaz používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Na revíri CHAP sa naďalej zakazuje privlastniť si ulovenú rybu, avšak s výnimkou inváznych nepôvodných druhov...

Čítaj viac

Pozvánka

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 16.marca 2019 o 7.30 hod. v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.   Otvorenie VČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2018. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2018 Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Správa kontrolnej...

Čítaj viac

Výklad privlastňovania rýb

Zmena vo výdaji povolení

Z dôvodu práceneschopnosti v dňoch 20.3, 27.3. a 3.4.2019,  nebudú vydávanie povolenia na rybolov  ! Elektronické spracovanie doručených objednávok bude spracované priebežne . Ďakujeme za pochopenie . Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Čítaj viac

Nový Zákon

Upozorňujeme našich členov na zmeny v zákone. Zákon je platný od 1.1.2019. K novému zákonu sa viažu aj zmeny vo vyhláške.  Pri výdaji povolení dostanete novú vyhlášku, zákon a stanovy SRZ  k povoleniam bezplatne. Nový zákon o rybárstve. Aktualizovaná vyhláška.

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Z dôvodu práceneschopnosti v dňoch 20.3, 27.3. a 3.4.2019,  nebudú vydávanie povolenia na rybolov  !
Elektronické spracovanie doručených objednávok bude spracované priebežne .
Ďakujeme za pochopenie .
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš .
Náhradné termíny pre výdaj povolení :

9.4 , 10.4, 11.4 od 14:30 do 18:00 v RD