Oznamy

Monitoring – MVE Podtureň

Vážení rybári ! Boli sme požiadaný o monitorovanie rybovodu v novo vybudovanej MVE v časti Podtureň. Uskutočnil sa výlov za účelom označovania rýb. Žiadame rybárov aby označkované ryby nekonzumovali, po prípade sa im nesnažili odstrániť značku. Najvhodnejšie riešenie ako sa správať k takémuto úlovku, je navrátiť ho späť do vody! Za súčinnosť s monitorovaním rybovodu ďakujeme.

Čítaj viac

ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU

Vážení rybári a členovia SRZ,   dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v Spoločnom rybárskom poriadku z dôvodu zosúladenia s novou rybárskou legislatívou a na základe spoločných rokovaní SRZ s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. OZ Bratislava, a to nasledovne:   Lov rýb povolený celoročne s dodržaním času individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb:   2-0480-1-1 Dunaj č. 1 2-0490-1-1 Dunaj č. 2 2-0510-1-1 Dunaj č. 3 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 - ľavostranný...

Čítaj viac

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dovoľujeme si vás informovať o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku a zosúladení s miestnymi rybárskymi poriadku organizačných zložiek SRZ. Zmeny, opravy a doplnenia sú uvedené Boldom s podčiarknutím, a to nasledovne:   Na nasledovných rybárskych revíroch MO SRZ Dolný Kubín sa mení lovná miera pstruha dúhového na 27 cm.   3-2620-1-1 OR Istebné (str. 96), 3-2710-6-1 Orava č. 1a (str. 54), 3-0400-4-1 Bystrička (str. 120), 3-1300-4-1 Istebnianka...

Čítaj viac

Pozvánka na pretek športový Rybník

Pozvánka na pretek na Šporovom rybníku Okoličné dňa 11.5.2019. Pretek je organizovaný pre všetkých členov MsO SRZ a detí do 15 rokov Liptovský Mikuláš dňa 11.5.2019 Program : 6,30  - Prezentácia                  7,00  - Otvorenie preteku a presun na stanovištia                  7,20  - Vnadenie                  7,30  - Začiatok preteku                12,00  - Ukončenie preteku                           - Obed – guláš                13,00  - Vyhlásenie výsledkov                          ...

Čítaj viac

Zmeny v zákone a vyhláške

  Zákazy Lov rýb z rybárskeho člna, (bez ohľadu na jeho dĺžku, teda aj z bellyboatu) a rovnako aj použitie zavážacích lodiek je zakázané v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha. Zároveň je zakázané loviť na kaprových vodách ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach v čase od 1. januára do 31. mája.   Revíry s režimom chyť a pusť- zákaz používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Na revíri CHAP sa naďalej zakazuje privlastniť si ulovenú rybu, avšak s výnimkou inváznych nepôvodných druhov...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM