Oznamy

Pozvánka

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 16.marca 2019 o 7.30 hod. v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.   Otvorenie VČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2018. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2018 Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Správa kontrolnej...

Čítaj viac

Výklad privlastňovania rýb

Zmena vo výdaji povolení

Z dôvodu práceneschopnosti v dňoch 20.3, 27.3. a 3.4.2019,  nebudú vydávanie povolenia na rybolov  ! Elektronické spracovanie doručených objednávok bude spracované priebežne . Ďakujeme za pochopenie . Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Čítaj viac

Nový Zákon

Upozorňujeme našich členov na zmeny v zákone. Zákon je platný od 1.1.2019. K novému zákonu sa viažu aj zmeny vo vyhláške.  Pri výdaji povolení dostanete novú vyhlášku, zákon a stanovy SRZ  k povoleniam bezplatne. Nový zákon o rybárstve. Aktualizovaná vyhláška.

Čítaj viac

Objednávka povolení na rybolov 2019

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Všimi údajmi. Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na Mail: Objednávka   Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom. Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK2909000000000332825105 ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM