Oznamy

Predaj Povolení, Brigády

Vážení Členovia. Vzhľadom na nastávajúcu situáciu, rušíme uskutočnenie brigád v mesiacoch APRÍL a MÁJ. Kedže sa nám schyľuje k zahájeniu pstruhovej sezóny a výdaj povolení by mal byť uskutočnený od 1.4.2020, výbor sa zaoberá myšlienkou vydávať povolenia poštou. Momentálne je táto možnosť v štádiu rokovania a o jej zrealizovaní vás budeme informovať.

Čítaj viac

Dôležité

Vážení členovia! Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samosprávy týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum. Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený. Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej  situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020

Čítaj viac

Pozvánka na HČS 2020

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 14.marca 2020 o 7.30 hod.        v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.   Otvorenie HČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2019. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2019 Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Správa...

Čítaj viac

Objednávka povolení pre sezónu 2020

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Vašimi údajmi. Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na Mail:Objednávka  Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom. Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK2909000000000332825105 ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome...

Čítaj viac

Liptovský Lipeň – Zmena !

!!!!Ahojte pretekári,!!!! preteky Liptovský Lipeň 2019 sa budú konať v náhradnom termíne v nedeľu 15.9.2019. Prosím všetkých registrovaných pretekárov aby najneskôr do stredy 11.9.2019 do 16.00 hod. potvrdili/zrušili svoju účasť. Tí ktorí zrušia účasť v tomto termíne vrátime štartovné. Prosím posielať všetky potvrdenia emailom na vladimirligdaXgmail.com Po tomto termíne pokladáme tých ktorí nepotvrdia svoju účasť za neprihlásených a nebude sa im vracať štartovné!!! Keďže niektorí pretekári už naznačovali svoju neúčasť v novom...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM