Oznamy

Objednávka povolení pre sezónu 2020

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Vašimi údajmi. Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na Mail:Objednávka  Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom. Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK2909000000000332825105 ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome...

Čítaj viac

Liptovský Lipeň – Zmena !

!!!!Ahojte pretekári,!!!! preteky Liptovský Lipeň 2019 sa budú konať v náhradnom termíne v nedeľu 15.9.2019. Prosím všetkých registrovaných pretekárov aby najneskôr do stredy 11.9.2019 do 16.00 hod. potvrdili/zrušili svoju účasť. Tí ktorí zrušia účasť v tomto termíne vrátime štartovné. Prosím posielať všetky potvrdenia emailom na vladimirligdaXgmail.com Po tomto termíne pokladáme tých ktorí nepotvrdia svoju účasť za neprihlásených a nebude sa im vracať štartovné!!! Keďže niektorí pretekári už naznačovali svoju neúčasť v novom...

Čítaj viac

Pozvánka na Mimoriadnu členskú schôdzu.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 14.septembra 2019 o 9.00 hod. v  priestoroch Rybárskeho Domu s týmto programom.   Otvorenie Mimoriadnej členskej schôdze MsO- SRZ. Voľba mandátovej komisie. Správa  o dianí v SRZ  Voľba delegátov a náhradníka na Mimoriadny SNEM SRZ   Uznesenie .  Záver. Návrhy kandidátov na delegátov je potrebné odovzdať do 3.9.2019...

Čítaj viac

Liptovský Lipeň

Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s MsO SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom  

Čítaj viac

Monitoring – MVE Podtureň

Vážení rybári ! Boli sme požiadaný o monitorovanie rybovodu v novo vybudovanej MVE v časti Podtureň. Uskutočnil sa výlov za účelom označovania rýb. Žiadame rybárov aby označkované ryby nekonzumovali, po prípade sa im nesnažili odstrániť značku. Najvhodnejšie riešenie ako sa správať k takémuto úlovku, je navrátiť ho späť do vody! Za súčinnosť s monitorovaním rybovodu ďakujeme.

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samospráv týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020