Oznamy

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,   dovoľujeme si vás informovať o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku a zosúladení s miestnymi rybárskymi poriadku organizačných zložiek SRZ. Zmeny, opravy a doplnenia sú uvedené Boldom s podčiarknutím, a to nasledovne:   Na nasledovných rybárskych revíroch MO SRZ Dolný Kubín sa mení lovná miera pstruha dúhového na 27 cm.   3-2620-1-1 OR Istebné (str. 96), 3-2710-6-1 Orava č. 1a (str. 54), 3-0400-4-1 Bystrička (str. 120), 3-1300-4-1 Istebnianka...

Čítaj viac

Pozvánka na pretek športový Rybník

Pozvánka na pretek na Šporovom rybníku Okoličné dňa 11.5.2019. Pretek je organizovaný pre všetkých členov MsO SRZ a detí do 15 rokov Liptovský Mikuláš dňa 11.5.2019 Program : 6,30  - Prezentácia                  7,00  - Otvorenie preteku a presun na stanovištia                  7,20  - Vnadenie                  7,30  - Začiatok preteku                12,00  - Ukončenie preteku                           - Obed – guláš                13,00  - Vyhlásenie výsledkov                          ...

Čítaj viac

Zmeny v zákone a vyhláške

  Zákazy Lov rýb z rybárskeho člna, (bez ohľadu na jeho dĺžku, teda aj z bellyboatu) a rovnako aj použitie zavážacích lodiek je zakázané v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha. Zároveň je zakázané loviť na kaprových vodách ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach v čase od 1. januára do 31. mája.   Revíry s režimom chyť a pusť- zákaz používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Na revíri CHAP sa naďalej zakazuje privlastniť si ulovenú rybu, avšak s výnimkou inváznych nepôvodných druhov...

Čítaj viac

Pozvánka

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 16.marca 2019 o 7.30 hod. v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom.   Otvorenie VČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2018. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2018 Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Správa kontrolnej...

Čítaj viac

Výklad privlastňovania rýb© 2013 -2017 SRZ LM