Ceny povolení na rybolov

Položka  Výber Kategórií Cena
Členská známka
Členská známka dospelí, ženy, ZŤP 29,00 EUR
Členská známka mládež študenti, mládež 17,00 EUR
Ceniny a poplatky
Zápisné dospelí, obnova členstva dospelí 50,00 EUR
Zápisné deti do 6 – 14 rokov deti 10,00 EUR
Zápisné mládež od 15 – 17 rokov mládež 15-17 rokov 10,00 EUR
Členský preukaz SRZ Dospelí členovia 0,00 EUR
Preukaz mladého rybára mládež 15-17 rokov 0,00 EUR
Preukaz pre deti od 3 do 15 rokov 0,00 EUR
Neodpracovanie brigády  Povinnosť 2 brigád 35,00 EUR
Zákon + vyhláška 0,00 EUR
 MIESTNE POVOLENIA KAPROVÉ
Kaporová miestna dospelí a mládež od 15 r. 33,00 EUR
Kaprová miestna deti deti do 6 rokov 0,00 EUR
Kaprová miestna deti deti od 6 do 14 rokov 10,00 EUR
MIESTNE POVOLENIA PSTRUHOVÉ
Pstruhová – dospelí dospelí a mládež od 15 r. 33,00 EUR
Pstruhová – deti od 6 do 14 rokov 15,00 EUR
ZVAZOVÉ POVOLENIA – KAPROVÉ
Kaprová zväzová dospelí a mládež od 15 r. 40,00 EUR
Kaprová zväzová Deti od 6 do 14 rokov 10,00 EUR
ZVAZOVÉ POVOLENIA – LIPŇOVÉ 
Lipňová Zväzová Dospelý čelnovia a všedci od 6 rokov 40,00 EUR


© 2013 -2017 SRZ LM