Dôležité

Dôležité

Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samosprávy týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej  situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM