Dôležité

Dôležité

Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samosprávy týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej  situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Počas výdajných dní 10.3, 17.3 a 24.3.2021, budú vydávané len povolenia ktoré boli spracované do 08.03.2021.
Pod spracovaním sa rozumie vybavenie objednávky a spárovanie úhrady s VS člena.