Liptovský Lipeň – Zmena !

Liptovský Lipeň – Zmena !

!!!!Ahojte pretekári,!!!!

preteky Liptovský Lipeň 2019 sa budú konať v náhradnom termíne v nedeľu 15.9.2019. Prosím všetkých registrovaných pretekárov aby najneskôr do stredy 11.9.2019 do 16.00 hod. potvrdili/zrušili svoju účasť. Tí ktorí zrušia účasť v tomto termíne vrátime štartovné.

Prosím posielať všetky potvrdenia emailom na vladimirligdaXgmail.com

Po tomto termíne pokladáme tých ktorí nepotvrdia svoju účasť za neprihlásených a nebude sa im vracať štartovné!!!

Keďže niektorí pretekári už naznačovali svoju neúčasť v novom termíne, môžu sa ešte prihlásiť v rovnakom termíne aj pretekári ktorí neboli registrovaní na tento týždeň a majú záujem sa zúčastniť v novom termíne.

Najneskôr do štvrtku budem všetkých informovať o konečnej súpiske pretekárov. Pri dopĺňaní súpisky budeme postupovať v poradí podľa času prijatia žiadosti o účasť na pretekoch. Noví pretekári zaplatia štartovné na mieste, NEPLATIŤ NA ÚČET!!!

Prosím posielať všetky potvrdenia a registrácie emailom na vladimirligdaXgmail.com

Ďakujem a prajem úspešný týždeň.

Vlado Ligda

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš