Monitoring – MVE Podtureň

Monitoring – MVE Podtureň

Vážení rybári !

Boli sme požiadaný o monitorovanie rybovodu v novo vybudovanej MVE v časti Podtureň.
Uskutočnil sa výlov za účelom označovania rýb.
Žiadame rybárov aby označkované ryby nekonzumovali, po prípade sa im nesnažili odstrániť značku. Najvhodnejšie riešenie ako sa správať k takémuto úlovku, je navrátiť ho späť do vody!

Za súčinnosť s monitorovaním rybovodu ďakujeme.

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM