Nový Zákon

Nový Zákon

Upozorňujeme našich členov na zmeny v zákone. Zákon je platný od 1.1.2019. K novému zákonu sa viažu aj zmeny vo vyhláške. Rozhodli sme sa pri výdaji povolení dávať novú vyhlášku k povoleniam bezplatne. Zatiaľ ale nie je v distribúcii.

Nový zákon o rybárstve.

Aktualizovaná vyhláška.

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM