Plán Brigád 2017

Plán Brigád 2017

    Dátum
Čas
Činnosť
Výstroj
Za výbor MsO zodpovedá
Zraz
brigádnikov
Meno
Telefón
27.1.2017
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov (Kvačianka)
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Spodná kaskáda na Kvačianke
28.1.2017
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
Kokoška
0905599811
0910926059
Rybársky dom
24.2.2017
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov (Kvačianka)
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Spodná kaskáda na Kvačianke
25.2.2017
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
Kokoška
0905599811
0910926059
Rybársky dom
3.3.2017
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
(Kvačianka)
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Spodná kaskáda na Kvačianke
4.3.2017
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
Kokoška
0905599811
0910926059
Rybársky dom
25.3.2017
7,00
Jarné upratovanie RD
pracovný odev
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
1.4.2017
7,00
Čistenie brehov, osadenie revír. tabúľ
pracovný odev
 Chaloupka
Kokoška
0905599811
0910926059
Rybársky dom
8.4.2017
7,00
Práce na údržbe rybárskeho domu
pracovný odev
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
6.5.2017
7,00
Čistenie športového rybníka, budovanie kaskád na potokoch
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen   výboru
Rybársky dom
Športový rybník
20.5.2017
7,00
Práce na údržbe rybárskeho domu
pracovný odev
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
10.6.2017
7,00
Budovanie kaskád na potokoch
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
Kokoška
0905599811
0910926059
Rybársky dom
júl, august, september 2016
Výlovy, zarybňovanie – presné termíny v prípade potreby operatívne na internete
čižmy
Chaloupka
Kokoška
0905599811
0910926059
Rybársky dom
7.10.2017
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
Kokoška
0905599811
0910926059
Rybársky dom
21.10.2017
 
Práce na údržbe rybárskeho domu
pracovný odev
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samospráv týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020