Plán Brigád 2018

Plán Brigád 2018

    Dátum
Čas
Činnosť
Výstroj
Za výbor MsO zodpovedá
Zraz
brigádnikov
Meno
Telefón
13.1.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov 
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
0905599811
Rybársky dom
10.2.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
0905599811
Rybársky dom
10.3.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
0905599811
Rybársky dom
31.3.2018
7,00
Jarné upratovanie RD
pracovný odev
 Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
7.4.2018
7,00
Čistenie brehov, osadenie revír. tabúľ
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
14.4.2018
7,00
Práce na údržbe rybárskeho domu
pracovný odev
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
5.5.2018
7,00
Čistenie okolia ŠR Okoličné , príprava preteku
čižmy, píla, sekera,
hrable 
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
júl, august, september 2016
Výlovy, zarybňovanie – presné termíny v prípade potreby operatívne na internete
čižmy
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
6.10.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
3.11.2018
7.00
 Čistenie potokov, presvetlenie tokov
 čižmy, píla, sekera
 Výbor MsO
 Poverený člen výboru
 Rybársky dom
  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš