Plán Brigád 2018

Plán Brigád 2018

    Dátum
Čas
Činnosť
Výstroj
Za výbor MsO zodpovedá
Zraz
brigádnikov
Meno
Telefón
13.1.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov 
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
0905599811
Rybársky dom
10.2.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
0905599811
Rybársky dom
10.3.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Chaloupka
0905599811
Rybársky dom
31.3.2018
7,00
Jarné upratovanie RD
pracovný odev
 Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
7.4.2018
7,00
Čistenie brehov, osadenie revír. tabúľ
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
14.4.2018
7,00
Práce na údržbe rybárskeho domu
pracovný odev
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
5.5.2018
7,00
Čistenie okolia ŠR Okoličné , príprava preteku
čižmy, píla, sekera,
hrable 
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
júl, august, september 2016
Výlovy, zarybňovanie – presné termíny v prípade potreby operatívne na internete
čižmy
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
6.10.2018
7,00
Čistenie potokov, presvetlenie tokov
čižmy, píla, sekera
Výbor MsO
Poverený člen výboru
Rybársky dom
3.11.2018
7.00
 Čistenie potokov, presvetlenie tokov
 čižmy, píla, sekera
 Výbor MsO
 Poverený člen výboru
 Rybársky dom
  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samospráv týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020