Plán Brigád rok 2014

Plán Brigád rok 2014

Plán brigád  MsO SRZ Liptovský Mikuláš na rok 2014.

 

    Dátum

Čas

Činnosť

Výstroj

Za výbor MsO zodpovedá

Zraz

brigádnikov

Meno

Telefón

18.1.2014

7,00

čistenie potokov, presvetlenie tokov

čižmy, píla, sekera

Chaloupka

     Kokoška

0905599811

0910926059

RD

15.2.2014

7,00

čistenie potokov, presvetlenie tokov

čižmy, píla, sekera

Chaloupka

      Kokoška

0905599811

0910926059

RD

29.3.2014

7,00

čistenie potokov, presvetlenie tokov

čižmy, píla, sekera

Hospodár MsO

Poverený člen výboru

RD

12.4.2014

7,00

čistenie brehov, osadenie revír. Tabúľ

pracovný odev

Hospodár MsO

Poverený člen výboru

RD

19.4.2014

7,00

jarné upratovanie RD

pracovný odev

Výbor MsO

Poverený člen výboru

RD

3.5.2014

7,00

Čistenie športového rybníka, budovanie kaskád

čižmy, píla, sekera

Výbor MsO

Poverený člen   výboru

RD

Športový rybník

7.6.2014

7,00

budovanie kaskád

čižmy, píla, sekera Hospodár MsO

Poverený člen   výboru

RD

júl, august, september 2014

Výlovy, zarybňovanie – presné termíny v prípade potreby operatívne na internete

čižmy

Hospodár MsO

Poverený člen   výboru

RD

11.10.2014

7,00

Budovanie kaskád, prerezávka

čižmy, píla, sekera Hospodár MsO

Poverený člen   výboru

RD

November až december 2014

Výlov areálu vod. športov KTK – presný termín operatívne na  internete

čižmy

Hospodár MsO

Poverený člen   výboru

RD

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM