Pozvánka na HČS 2017

Pozvánka na HČS 2017

MsO SRZ Liptovský Mikuláš, Vás týmto pozýva na hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 18.03.2017 o 7:30 hod. v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši .

Program :
1. Otvorenie HČS – MsO SRZ Liptovský Mikuláš
2. Voľba návrhovej, mandátovej  komisie
3. Správa výboru o činnosti MsO – SRZ  za rok 2016
4. Správa o hospodárení v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
5. Správa Kontrolnej Komisie
6. Plán hlavných úloh MsO SRZ Liptovský Mikuláš na rok 2017
7. Prestávka na občerstvenie
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie,  záver .

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš