Pozvánka na pretek športový Rybník

Pozvánka na pretek športový Rybník

Pozvánka na pretek na Šporovom rybníku

Okoličné dňa 11.5.2019.

Pretek je organizovaný pre všetkých členov MsO SRZ a detí do 15 rokov Liptovský Mikuláš dňa 11.5.2019

Program : 6,30  – Prezentácia

                 7,00  – Otvorenie preteku a presun na stanovištia

                 7,20  – Vnadenie

                 7,30  – Začiatok preteku

               12,00  – Ukončenie preteku

                          – Obed – guláš

               13,00  – Vyhlásenie výsledkov

                          – Záver

Spôsob lovu : Loví sa na jednu udicu najviac s dvoma náväzcami s jednoduchým háčikom

                       na nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu.

                       Všetky ulovené ryby sa po odvážení rozhodcami púšťajú späť do vody.

Preteká sa za každého počasia v prípade búrky bude pretek zrušený.

Bodujú sa všetky ryby systémom 1g – 1 bod.

Lovné miesta podľa vlastného výberu vo vyžrebovanom sektore severný breh alebo južný breh. Ak chce chytať skupina rybárov spolu, vyžrebujú si sektor, v ktorom budú loviť. Hranicou vo východnej časti je prítokový kanál a v západnej časti hrádza, z ktorej sa nechytá, pokiaľ  pri dodržaní zákonom daných minimálnych vzdialeností medzi loviacimi alebo po dohode.

Samostatne sa bude vyhodnocovať súťaž detí do 15 rokov a samostatne súťaž ostatných rybárov

Štartovné :

                    mládež a dospelí……………………………………………………………..5,- €

                    guláš naviac……………………………………………………………………4,- €

                    deti do 15rokov štartujúci v preteku  poplatok za guláš………..2,- €

Prosím prineste si misky na guláš.

Výbor Vás všetkých srdečne pozýva. Petrov zdar

Samotná rybárska sezóna sa na Športovom rybníku Okoličné a Galovanskej zátoke   začína 1.6.2019.

                                                                                                                     Výbor MsO SRZ Lipt. Mikuláš

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM