Školenie nových členov

Školenie nových členov

Upovedomujeme záujemcov, ktorí podali prihlášky za členov SRZ v našej mestskej organizácii, o termíne školenia .
Školenie sa uskutoční v rybárskom dome 8.12.2018 o 16:00 .
Následné preskúšanie z vedomostí sa bude konať 15.12.2018 . Bližšie informácie budú oznámené na školení .

S pozdravom Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka