Školenie nových členov

Školenie nových členov

Upovedomujeme záujemcov, ktorí podali prihlášky za členov SRZ v našej mestskej organizácii, o termíne školenia .
Školenie sa uskutoční v rybárskom dome 8.12.2018 o 16:00 .
Následné preskúšanie z vedomostí sa bude konať 15.12.2018 . Bližšie informácie budú oznámené na školení .

S pozdravom Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Prosíme členov, ktorí si už prevzali povolenia na rybolov, aby sa zastavili v rybárskom dome po nový zákon spolu s vyhláškou a stanovami . Už sú k dispozícii v tlačenej verzii .
Z dôvodu práceneschopnosti v dňoch 20.3, 27.3. a 3.4.2019,  nebudú vydávanie povolenia na rybolov  !
Elektronické spracovanie doručených objednávok bude spracované priebežne .
Ďakujeme za pochopenie .
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš .