Liptovský Lipeň

Liptovský Lipeň

Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s MsO SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom  

LIPTOVSKÝ LIPEŇ 

A

22. ročník memoriálu Alojza Kojša

Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia.

TERMÍN KONANIA 8.9.2019

PRETEKY PODPORUJE RYBÁRSKY OBCHOD
STARFISH.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Čáni Ján – riaditeľ pretekov

Bajzík Milan – hlavný rozhodca

Tomko Peter – garant Rady SRZ

Kopčan Miroslav – sektorový rozhodca

Hazucha Roman – sektorový rozhodca

Vladimír Ligda – technický vedúci

Eliáš Rudolf, Peter Trnka, Peter Nikov – bodovacia komisia

Pohotovosť LM – zdravotné zabezpečenie

 

ŠTÁB PRETEKU:                    RYBÁRSKY DOM, MsO SRZ L. Mikuláš, A. Kmeťa 7

 

ŠTARTOVNÝ POPLATOK:      10,00 Eur

 

PRIHLÁŠKY NA PRETEKY:

Prihlásiť sa na preteky je možné prostredníctvom stránky mestskej organizácie www.srzlm.sk v sekcii Liptovský lipeň najneskôr do 25.8.2019.

Do štartovnej listiny budú pretekári zapísaní až po uhradení štartovného. Štartovné treba uhradiť

medzibankovým prevodom na účet SK2909000000000332825105 do 25.8.2019. Do správy uveďte meno pretekára za ktorého uhrádzate štartovné.

Maximálny počet pretekárov je limitovaný na 48. Po 25.8.2019 budú zaradení na štartovnú listinu aj neregistrovaní pretekári do maximálneho počtu a súpiska sa uzavrie. Pretekár, ktorý nenahlási neúčasť na preteku do 01.08.2019 stráca nárok na vrátenie štartovného.

Každý účastník preteku dostane malý darček od organizátora a sponzora preteku.

 

TECHNICKÉ POKYNY:

Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa Predpisov pre športovú činnosť 2012, Doplnkov č. 1 a 2, a Modifikácie pravidiel pre rok 2019 s nasledovným rozšírením, ktoré zahŕňa jednu zo zmien medzinárodných pravidiel, schválených na kongrese v máji 2019: Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika nie je povolený(squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do hrúbky 0,53mm (meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. priemeru pretekárskej šnúry)

Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho preukazu zodpovedá pretekár. V prípade jeho

neodovzdania do 45 min. od ukončenia súťažného kola bude pretekár v danom kole hodnotený ako

bez úlovku.

Bodovací lístok slúži ako denné povolenie pre lov na vyznačených pretekových tratiach počas trvania pretekov.

 

POPIS TRATE:

Sektor A a B –  Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4 CHaP a VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1, preteková trať bude vyznačená od mosta do obce Uhorská Ves v smere toku po železničný most na ústí Váhu do Liptovskej Mary.

Dĺžka trate pre pretekára podľa pravidiel LRU-Mucha

Rieka Váh je s brehovým porastom a kamenistým dnom, hĺbka vody od 0,2m – 1,5m

šírka toku je 30 -60m

 

Výskyt rýb Pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, lipeň, jalec, hlavátka a biele ryby

 

Bodované ryby Podľa súťažných pravidiel LRU – mucha, min. bodovaná dĺžka: 20cm

 

ČASOVÝ PROGRAM 8.9.2019

 

 

5:00 – 5:30       Prezentácia

5:30 – 6:15       Losovanie pretekov

6:15 – 6:30       Nástup, otvorenie, vydanie bodovacích lístkov a mierok

6:30 – 7:25       Presun a príprava pretekárov

7:25 – 9:25       l. P R E T E K Y

9:25 – 10:00     Prestávka a presun pretekárov

10:00 – 12:00   II. P R E T E K Y

12:00 – 13:00   Obed

13:00 – 13:15   Vydanie bodovacích lístkov pre 3. a 4. pretek

13:30 – 13:55   Presun pretekárov

13:55 – 15:55   III. P R E T E K Y

15:55 – 16:30   Presun pretekárov

16:30 – 18:30   IV. P R E T E K Y

18:30 – 20:30   Spracovanie a vyhlásenie výsledkov

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

  • preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa koná podľa pravidiel LRU-Mucha.
  • každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie
  • tréning na úseku rieky Váh určenej pre pretekovú trať je možný po zakúpení hosť. povolenia na daný revír do 01.09.2018 vrátane, po tomto termíne je lov na trati pre pretekárov zakázaný pod sankciou diskvalifikácie
  • tréning bez časového obmedzenia je možný na rieke VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1 od sútoku rieky Váh a Belá po most do obce Uhorská Ves
  • náhradná trať nie je určená
  • ubytovanie individuálne
  • bližšie informácie o preteku podá p. Ligda Vladimír (0907605955, vladimirligdaXgmail.com)
  • počas prezentácie je možné objednať si obed, ktorý bude pre záujemcov podaný v RD.

 

Veľa úspechov v pretekoch Vám želá MsO SRZ Liptovský Mikuláš 

 

Registrácia

por. číslo dátum meno ordanizácia kompletná registrácia
1 29.7.2019 Šimco Ján Spišská Belá áno
2 29.7.2019 Mlynarčik Štefan Spišská Belá
3 29.7.2019 Kundis Ľudovit Spišská Belá
4 29.7.2019 Piška Róbert Púchov áno
5 29.7.2019 Mäsiar Marek Dolný Kubín áno
6 29.7.2019 Hrenak Marian Púchov áno
7 29.7.2019 Michalek Michal Púchov áno
8 29.7.2019 Tomko Peter ml. Vranov nad Topľou áno
9 29.7.2019 Kováč Štefan Vranov nad Topľou áno
10 29.7.2019 Jankovič Jozef Vranov nad Topľou áno
11 29.7.2019 Horský Lukas Vranov nad Topľou áno
12 29.7.2019 Klaučo Martin Vranov nad Topľou áno
13 29.7.2019 Šveda Kristián Bardejov
14 30.7.2019 Donoval Martin Banská Bystrica áno
15 30.7.2019 Hribik Igor Banská Bystrica áno
16 30.7.2019 Avdič Leo Banská Bystrica áno
17 30.7.2019 Kodaj Ludovit Púchov áno
18 30.7.2019 Gattinger Stanislav Gelnica áno
19 30.7.2019 Babiak František Podbrezová áno
20 31.7.2019 Teluch Roman Dolný Kubín áno
21 31.7.2019 Alexovič Peter Rožňava áno
22 1.8.2019 Skysľak Adrián Humenné áno
23 1.8.2019 Michalko Ján Humenné áno
24 1.8.2019 Hroš Anton Bardejov
25 1.8.2019 Gajdoš Jozef Bardejov
26 2.8.2019 Ligda Vlado ml. Liptovský Mikuláš áno
27 2.8.2019 Malinič Zdeno Liptovský Mikuláš áno
28 2.8.2019 Karafa Jozef Rožňava áno
29 2.8.2019 Ketko Tomáš Zvolen áno
30 2.8.2019 Hruška Jozef Brezno áno
31 2.8.2019 Hruška Jan Brezno áno
32 2.8.2019 Líška Gabriel Brezno áno
33 2.8.2019 Devečka Rastislav Liptovský Mikuláš áno
34 5.8.2019 Kordoš Ľubomír Liptovský Hrádok áno
35 7.8.2019 Roth Martin Svit áno
36 7.8.2019 Široň Jaroslav Svit áno
37 8.8.2019 Šichta Marek Žilina
38 9.8.2019 Bienek Peter Žilina áno
39 9.8.2019 Poljak Martin Svit áno
40 9.8.2019 Búc Vlado Banská Bystrica áno
41 10.8.2019 Leibiczer Michal Žilina
42 12.8.2019 Štempel Štefan ml. Žilina
43 12.8.2019 Benko Stanislav Stará Ľubovňa
44 12.8.2019 Kováčik Marek Banská Bystrica áno
45 12.8.2019 Šeri Miloš Púchov
46 12.8.2019 Kodaj Daniel Púchov
47 13.8.2019 Kuna Ivan Piešťany
48 13.8.2019 Hiroš Marek Spišská Nová Ves áno

 

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
POZVÁNKA NA MIMORIADNU ČLENSKÚ SCHÔDZU.

14.septembra 2019 o 9.00 hod.
v priestoroch Rybárskeho Domu