Liptovský Lipeň

Liptovský Lipeň

Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s MsO SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom  

LIPTOVSKÝ LIPEŇ 

A

22. ročník memoriálu Alojza Kojša

Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia.

TERMÍN KONANIA 15.9.2019

PRETEKY PODPORUJE RYBÁRSKY OBCHOD
STARFISH.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Čáni Ján – riaditeľ pretekov

Bajzík Milan – hlavný rozhodca

Tomko Peter – garant Rady SRZ

Kopčan Miroslav – sektorový rozhodca

Hazucha Roman – sektorový rozhodca

Vladimír Ligda – technický vedúci

Eliáš Rudolf, Peter Trnka, Peter Nikov – bodovacia komisia

Pohotovosť LM – zdravotné zabezpečenie

 

ŠTÁB PRETEKU:                    RYBÁRSKY DOM, MsO SRZ L. Mikuláš, A. Kmeťa 7

 

ŠTARTOVNÝ POPLATOK:      10,00 Eur

 

PRIHLÁŠKY NA PRETEKY:

Prihlásiť sa na preteky je možné prostredníctvom stránky mestskej organizácie www.srzlm.sk v sekcii Liptovský lipeň najneskôr do 25.8.2019.

Do štartovnej listiny budú pretekári zapísaní až po uhradení štartovného. Štartovné treba uhradiť

medzibankovým prevodom na účet SK2909000000000332825105 do 25.8.2019. Do správy uveďte meno pretekára za ktorého uhrádzate štartovné.

Maximálny počet pretekárov je limitovaný na 48. Po 25.8.2019 budú zaradení na štartovnú listinu aj neregistrovaní pretekári do maximálneho počtu a súpiska sa uzavrie. Pretekár, ktorý nenahlási neúčasť na preteku do 01.08.2019 stráca nárok na vrátenie štartovného.

Každý účastník preteku dostane malý darček od organizátora a sponzora preteku.

 

TECHNICKÉ POKYNY:

Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa Predpisov pre športovú činnosť 2012, Doplnkov č. 1 a 2, a Modifikácie pravidiel pre rok 2019 s nasledovným rozšírením, ktoré zahŕňa jednu zo zmien medzinárodných pravidiel, schválených na kongrese v máji 2019: Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika nie je povolený(squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do hrúbky 0,53mm (meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. priemeru pretekárskej šnúry)

Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho preukazu zodpovedá pretekár. V prípade jeho

neodovzdania do 45 min. od ukončenia súťažného kola bude pretekár v danom kole hodnotený ako

bez úlovku.

Bodovací lístok slúži ako denné povolenie pre lov na vyznačených pretekových tratiach počas trvania pretekov.

 

POPIS TRATE:

Sektor A a B –  Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4 CHaP a VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1, preteková trať bude vyznačená od mosta do obce Uhorská Ves v smere toku po železničný most na ústí Váhu do Liptovskej Mary.

Dĺžka trate pre pretekára podľa pravidiel LRU-Mucha

Rieka Váh je s brehovým porastom a kamenistým dnom, hĺbka vody od 0,2m – 1,5m

šírka toku je 30 -60m

 

Výskyt rýb Pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, lipeň, jalec, hlavátka a biele ryby

 

Bodované ryby Podľa súťažných pravidiel LRU – mucha, min. bodovaná dĺžka: 20cm

 

ČASOVÝ PROGRAM 8.9.2019

 

 

5:00 – 5:30       Prezentácia

5:30 – 6:15       Losovanie pretekov

6:15 – 6:30       Nástup, otvorenie, vydanie bodovacích lístkov a mierok

6:30 – 7:25       Presun a príprava pretekárov

7:25 – 9:25       l. P R E T E K Y

9:25 – 10:00     Prestávka a presun pretekárov

10:00 – 12:00   II. P R E T E K Y

12:00 – 13:00   Obed

13:00 – 13:15   Vydanie bodovacích lístkov pre 3. a 4. pretek

13:30 – 13:55   Presun pretekárov

13:55 – 15:55   III. P R E T E K Y

15:55 – 16:30   Presun pretekárov

16:30 – 18:30   IV. P R E T E K Y

18:30 – 20:30   Spracovanie a vyhlásenie výsledkov

!!!!Ahojte pretekári,!!!!

preteky Liptovský Lipeň 2019 sa budú konať v náhradnom termíne v nedeľu 15.9.2019. Prosím všetkých registrovaných pretekárov aby najneskôr do stredy 11.9.2019 do 16.00 hod. potvrdili/zrušili svoju účasť. Tí ktorí zrušia účasť v tomto termíne vrátime štartovné.

Prosím posielať všetky potvrdenia emailom na Vladimir Ligda

Po tomto termíne pokladáme tých ktorí nepotvrdia svoju účasť za neprihlásených a nebude sa im vracať štartovné!!!

Keďže niektorí pretekári už naznačovali svoju neúčasť v novom termíne, môžu sa ešte prihlásiť v rovnakom termíne aj pretekári ktorí neboli registrovaní na tento týždeň a majú záujem sa zúčastniť v novom termíne.

Najneskôr do štvrtku budem všetkých informovať o konečnej súpiske pretekárov. Pri dopĺňaní súpisky budeme postupovať v poradí podľa času prijatia žiadosti o účasť na pretekoch. Noví pretekári zaplatia štartovné na mieste, NEPLATIŤ NA ÚČET!!!

Prosím posielať všetky potvrdenia a registrácie emailom na Vladimir Ligda

Ďakujem a prajem úspešný týždeň.

Vlado Ligda

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

  • preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa koná podľa pravidiel LRU-Mucha.
  • každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie
  • tréning na úseku rieky Váh určenej pre pretekovú trať je možný po zakúpení hosť. povolenia na daný revír do 01.09.2018 vrátane, po tomto termíne je lov na trati pre pretekárov zakázaný pod sankciou diskvalifikácie
  • tréning bez časového obmedzenia je možný na rieke VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1 od sútoku rieky Váh a Belá po most do obce Uhorská Ves
  • náhradná trať nie je určená
  • ubytovanie individuálne
  • bližšie informácie o preteku podá p. Ligda Vladimír (0907605955, vladimirligdaXgmail.com)

Veľa úspechov v pretekoch Vám želá MsO SRZ Liptovský Mikuláš 

 

Registrácia

1 Kutzbel Lukáš Registrovaný
2 Dudzík Marek Bardejov Registrovaný
3 Bachleda Martin Dolný Kubín Registrovaný
4 Podmaník Mário Partizánske Registrovaný
5 Kulhavý Ľubor Registrovaný
6 Henrich Pohronský Nová Baňa Registrovaný
7 Ďurček Jozef Nová Baňa Registrovaný
8 Šimco Ján Spišská Belá Registrovaný
9 Kundis Ľudovit Spišská Belá Registrovaný
10 Piška Róbert Púchov Registrovaný
11 Hrenak Marian Púchov Registrovaný
12 Michalek Michal Púchov Registrovaný
13 Kováč Štefan Vranov nad Topľou Registrovaný
14 Jankovič Jozef Vranov nad Topľou Registrovaný
15 Horský Lukas Vranov nad Topľou Registrovaný
16 Klaučo Martin Vranov nad Topľou Registrovaný
17 Šveda Kristián Bardejov Registrovaný
18 Donoval Martin Banská Bystrica Registrovaný
19 Hribik Igor Banská Bystrica Registrovaný
20 Avdič Leo Banská Bystrica Registrovaný
21 Kodaj Ludovit Púchov Registrovaný
22 Gattinger Stanislav Gelnica Registrovaný
23 Babiak František Podbrezová Registrovaný
24 Teluch Roman Dolný Kubín Registrovaný
25 Alexovič Peter Rožňava Registrovaný
26 Skysľak Adrián Humenné Registrovaný
27 Michalko Ján Humenné Registrovaný
28 Hroš Anton Bardejov Registrovaný
29 Gajdoš Jozef Bardejov Registrovaný
30 Ligda Vlado ml. Liptovský Mikuláš Registrovaný
31 Malinič Zdeno Liptovský Mikuláš Registrovaný
32 Hruška Jozef Brezno Registrovaný
33 Hruška Jan Brezno Registrovaný
34 Jakub Alman Liptovský Mikuláš Registrovaný
35 Roth Martin Svit Registrovaný
36 Široň Jaroslav Svit Registrovaný
37 Šichta Marek Žilina Registrovaný
38 Bienek Peter Žilina Registrovaný
39 Poljak Martin Svit Registrovaný
40 Búc Vlado Banská Bystrica Registrovaný
41 Leibiczer Michal Žilina Registrovaný
42 Štempel Štefan ml. Žilina Registrovaný
43 Benko Stanislav Stará Ľubovňa Registrovaný
44 Šeri Miloš Púchov Registrovaný
45 Filip Mrázik Púchov Registrovaný
46 Kuna Ivan Piešťany Registrovaný
47 Hiroš Marek Spišská Nová Ves Registrovaný
48 Nemčík Zdenko Spišská Nová Ves Registrovaný
  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM