Voľby do výboru MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Voľby do výboru MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Vážení rybári , rybárky !

Dovoľte, aby sme vás týmto upozornili na blížiace sa voľby .
Voľby sa uskutočnia na Výročnej Členskej Schôdzi  (VČS).

Zároveň týmto vyzývame členov , ktorý sú ochotní venovať svoj drahocenný čas, skúsenosti a vízie, aby do termínu 7.3.2018  prišli a vypísali dotazník kandidáta .

Dotazníky sú dostupné v rybárskom dome . V súlade s volebným poriadkom SRZ a metodikou ku konaniu volieb,  nebude po tomto termíne možné zaradiť kandidáta do volebného programu .

Dotazníky je možné vypísať každú pracovnú stredu v čase od 16:00 do 17:00 . 

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš