Výbor MsO SRZ LM

Mestská Organizácia Slovenského Rybárskeho Zväzu

A.Kmeťa č.7

Liptovský Mikuláš, PSČ 03101

 


Zloženie Výboru MsO SRZ LM


p. Čáni Ján                          0905/137696
(predseda MsO SRZ)

p. Trnka Peter                        0911/831088
( podpredseda MsO SRZ)

p. Nikov Peter                      0903/280832
(tajomník MsO SRZ)

Ing. Chaloupka Jozef        0905/599811
(ryb. hospodár MsO SRZ )

p. Eliáš Rudolf                   0904/968989
(pokladník MsO SRZ)

p. Brna  Jozef                    0949/284239
(investičná činnosť MsO SRZ)

Ing .Kseňák Juraj            0907/415522
(ekológia, čistota vôd MsO SRZ)

p. Durdiaková Lenka        0903/586143
(športová činosť MsO SRZ, práca s deťmi)

p. Vaškeba Ján             0907/826590
( RS MsO SRZ)


Kontrolná Komisia

p. Mališ Vladimír           0904/416159
( predseda KK MsO SRZ)

p. Záruba Matúš            0949/594034
(člen KK MsO SRZ)

    Mgr. Ladislav Pardel        0904/980386
(člen KK MsO SRZ)© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samospráv týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020