Výbor MsO SRZ LM

Mestská Organizácia Slovenského Rybárskeho Zväzu

Kmeťova č.7

Liptovský Mikuláš, PSČ 03101

 


Zloženie Výboru MsO SRZ LM


p. Čáni Ján                          0905/137696
(predseda MsO SRZ)

p. Trnka Peter                        0911/831088
( podpredseda MsO SRZ)

p. Nikov Peter                      0903/280832
(tajomník MsO SRZ)

Ing. Chaloupka Jozef        0905/599811
(ryb. hospodár MsO SRZ )

p. Eliáš Rudolf                   0904/968989
(pokladník MsO SRZ)

p. Jačala Ivan                   0907/811865
(investičná činnosť MsO SRZ)

Ing .Kseňák Juraj            0907/415522
(ekológia, čistota vôd MsO SRZ)

p. Durdiaková Lenka        0903/586143
(športová činosť MsO SRZ, práca s deťmi)

p. Vaškeba Ján             0907/826590
( RS MsO SRZ)


Kontrolná Komisia

p. Mališ Vladimír           0904/416159
( predseda KK MsO SRZ)

p. Záruba Matúš            0949/594034
(člen KK MsO SRZ)

    Mgr. Ladislav Pardel        0904/980386
(člen KK MsO SRZ)© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Z dôvodu práceneschopnosti v dňoch 20.3, 27.3. a 3.4.2019,  nebudú vydávanie povolenia na rybolov  !
Elektronické spracovanie doručených objednávok bude spracované priebežne .
Ďakujeme za pochopenie .
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš .
Náhradné termíny pre výdaj povolení :

9.4 , 10.4, 11.4 od 14:30 do 18:00 v RD