Výdaj povolení

Výdaj povolení

Vážení členovia!
Pre celosvetovú situáciu a na základe nariadení a odporúčaní sa výdaj povolení uskutoční nasledovne:
Od 30.3.2020 – Do 15.4.2020
Pond – Piatok od 8:00 do 11:00
a každú Stredu od 16:00 do 18:00
Od 16.4.2020
Každú Stredu od 16:00 do 18:00
Zmena výdajových hodín vyhradená!

Pre výdaj povolení je vstup do RD omedzený na jednu osobu s použitím tvárovej masky a podľa pokynov na výveske!

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš