Výklad privlastňovania rýb© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Počas výdajných dní 10.3, 17.3 a 24.3.2021, budú vydávané len povolenia ktoré boli spracované do 08.03.2021.
Pod spracovaním sa rozumie vybavenie objednávky a spárovanie úhrady s VS člena.