Zahájenie predaja povolení na rybolov .

Zahájenie predaja povolení na rybolov .

Skorší predaj povolení na rybolov bude 28.12.2016 . 
Pre zakúpenie povolenia v danom termíne je potrebné prísť do rybárskeho domu , vypísať objednávku a platba je možná hotovosťou pri preberaní cenín . 

Objednávka pre elektronické spracovanie bude dostupná od 2.1.2017 !  

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš