Zloženie Výboru

  Čáni Ján                          0905/137696 (predseda MsO SRZ) Trnka Peter                        0911/831088 ( podpredseda MsO SRZ) Nikov Peter                      0903/280832 (tajomník MsO SRZ) Ing. Chaloupka Jozef…

Rybárska Stráž

Priezvisko Meno odznak Benda Dušan LM0005 Čáni Ján LM0006 Devečka Štefan LM0013 Eliáš Rudolf LM0007 Gemzický Roman LM0016 Kordoš Ľubomír LM0008 Korčok Pavol LM0009 Koreň Vladimír LM0012 Magura Jaroslav LM0010 Durdiak Miroslav LM0001 Prieboj Jozef LM0015 Sochor Jozef LM0011 Jačala Ivan LM0016 Šuna Peter LM0017 Šuna Tomáš LM0018 Vaškeba Ján LM0019 Brna Jozef LM0002 Plauter…

2% Dane

Vážení Rybári a priaznivci športového rybolovu ! Slovenský rybársky zväz má možnosť získať finančné prostriedky na ochranu a tvorbu životného prostredia i na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v zmysle § 50 Zákona č.595/2003 Z.z. v znení noviel. Na základe uvedenej skutočnosti môžu členovia SRZ, ako i ďalší daňovníci (fyzické a právnické osoby) poukázať 2 %…