Vážení športoví priatelia
Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci sOŠČ SRZ Vás týmto pozývajú na
muškárske preteky jednotlivcov pod názvom

LIPTOVSKÝ LIPE A 24. ročník memoriálu Alojza Kojša

Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia.
TERMÍN KONANIA 19.9.2021

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Čáni Ján – riaditeľ pretekov
Bajzík Milan– hlavný rozhodca
Gajdoš Jozef – garant Rady SRZ
Hazucha Roman – sektorový rozhodca
Kopčan Miroslav – sektorový rozhodca
Vladimír Ligda – technický vedúci
Eliáš Rudolf, Kseňák Juraj, Janda Jozef –bodovacia komisia
Pohotovosť LM – zdravotné zabezpečenie

ŠTÁB PRETEKU: RYBÁRSKY DOM, MsO SRZ L. Mikuláš, A. Kmeťa 7

ŠTARTOVNÝ POPLATOK: 15,00 Eur

PRIHLÁŠKY NA PRETEKY:
Prihlásení pretekári evidovaní v štartovacej listine pre pôvodný termín sú povinní potvrdiť svoju účasť
na pretekoch v novom termíne emailom na adrese vladimirligdaXgmail.com najneskôr do 12.9.2021.
V prípade nepotvrdenia účasti v stanovenom termíne bude pretekár vyškrtnutý zo štartovacej listiny.
Rovnako emailom sa môžu prihlásiť noví záujemcovia ktorí budú doplnení na súpisku v prípade
odhlásenia pretekárov.
Štartovné budú pretekári uhrádzať v hotovosti pri prezentácii
Maximálny počet pretekárov je limitovaný na 48. Prihlásený pretekár je povinný oznámiť svoju
neúčasť organizátorovi najneskôr do 16.9.2021. V prípade, že tak neurobí si organizátor
vyhradzuje právo nezaradiť takéhoto pretekára na štartovnú listinu v nasledujúcom ročníku
pretekov Liptovský Lipeň.
TECHNICKÉ POKYNY:
Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa platných Predpisov pre športovú činnosť LRU-mucha
2021.
Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho preukazu zodpovedá pretekár. V prípade jeho
neodovzdania do 45 min. od ukončenia súťažného kola bude pretekár v danom kole hodnotený ako
bez úlovku.
Bodovací lístok slúži ako denné povolenie pre lov na vyznačených pretekových tratiach počas trvania
pretekov.
POPIS TRATE:
Sektor A a B – Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4 CHaP a VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1, preteková trať
bude vyznačená od mosta do obce Uhorská Ves v smere toku po železničný most na ústí Váhu
do Liptovskej Mary.
Dĺžka trate pre pretekára podľa pravidiel LRU-Mucha
Rieka Váh je s brehovým porastom a kamenistým dnom, hĺbka vody od 0,2m – 1,5m
šírka toku je 30 -60m
Výskyt rýb Pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, lipeň, jalec, hlavátka a biele ryby
Bodované ryby Podľa súťažných pravidiel LRU – mucha, min. bodovaná dĺžka: 20cm
ČASOVÝ PROGRAM
5:00 – 5:30 Prezentácia
5:30 – 6:15 Losovanie pretekov
6:15 – 6:30 Nástup, otvorenie, mierok,
vydanie bodovacích lístkov pre
všetky kolá pretekov
6:30 – 7:30 Presun a príprava pretekárov
8:00 – 10:00 l. P R E T E K Y
10:00 – 10:30 Prestávka a presun pretekárov
10:30 – 12:30 II. P R E T E K Y
12:30 – 13:45 Prestávka a presun pretekárov
13:45 – 15:45 III. P R E T E K Y
15:45 – 16:15 Presun pretekárov
16:15 – 18:15 IV. P R E T E K Y
18:15 – 20:30 Spracovanie a vyhlásenie výsledkov

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
• preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa koná podľa pravidiel LRU-Mucha.
• každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie
• tréning na úseku rieky Váh určenej pre pretekovú trať je možný po zakúpení hosť.
povolenia na daný revír do 12.09.2021 vrátane, po tomto termíne je lov na trati pre
pretekárov zakázaný pod sankciou diskvalifikácie
• tréning bez časového obmedzenia je možný na rieke VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1 od
sútoku rieky Váh a Belá po most do obce Uhorská Ves
• náhradná trať nie je určená
• ubytovanie individuálne
• bližšie informácie o preteku podá p. Ligda Vladimír (0907605955, vladimirligdaXgmail.com)
• Počas pretekov nebude pre pretekárov zabezpečený obed
ani občerstvenie.
Veľa úspechov v pretekoch Vám želá MsO SRZ Liptovský Mikuláš.
Štartovacia listina účastníkov Lipt. Lipeň 19.9.2021

 

Registrácia

Por. číslo Dátum  registrácie  Meno Organizácia

1 6.8.2021 Stanislav Benko Trstená
2 6.8.2021 Marek Šichta Žilina
3 6.8.2021 Štefan Mlynarčík Spišská Belá
4 6.8.2021 Martin Poljak Modra svit
5 7.8.2021 Roman Teluch Dolný Kubín
6 8.8.2021 Peter Tomko Vranov nad Topľou
7 8.8.2021 Štefan Kováč Vranov nad Topľou
8 8.8.2021 Lukáš Horský Vranov nad Topľou
9 8.8.2021 Martin Klauco Vranov nad Topľou
10 8.8.2021 Ivan Kuna Piešťany
11 9.8.2021 Mario Podmanik Partizánske
12 13.8.2021 Štefan Kohyl Partizánske
13 13.8.2021 Martin Donoval Banská Bystrica
14 13.8.2021 Igor Hribik Banská Bystrica
15 13.8.2021 Miroslav Legeň Partizánske
16 16.8.2021 Anton Hroš Bardejov
17 16.8.2021 Jozef Gajdoš Bardejov
18 16.8.2021 Zdenko Nemčík Spišská Nová Ves
19 18.8.2021 Kristián Šveda Bardejov
20 18.8.2021 Vladimír Ligda Liptovský Mikuláš
21 6.8.2021 Róbert Piška Púchov
22 6.8.2021 Michal Michálek Púchov
23 6.8.2021 Marián Hrenák Púchov
24 6.8.2021 Lukáš Kudzbel Trstená
25 6.8.2021 Martin Štrbák Martin
26 6.8.2021 Juraj Majer Banská Bystrica
27 6.8.2021 Ivan Majer Banská Bystrica
28 6.8.2021 Marek Kamesch Banská Bystrica
29 6.8.2021 Jakub Surový Banská Bystrica
30 6.8.2021 Erik Takáč Partizánske
31 6.8.2021 Miloš Šerý Púchov
32 6.8.2021 Ľudovít Kodaj Púchov
33 6.8.2021 Jan Braun Púchov
34 6.8.2021 Jakub Alman Liptovský Mikuláš
35 6.8.2021 Rastislav Devečka Liptovský Mikuláš
36 6.8.2021 Filip Mrážik Púchov
37 6.8.2021 Juraj Kukuč Púchov
38 6.8.2021 Tomáš Vozárik Kysucké N. Mesto
39 6.8.2021 Vladimír Búc Banská Bystrica
40 6.8.2021 Marek Hiroš Spišská Nová Ves
41 6.8.2021 František Babiak Podbrezová
42 6.8.2021 Henrich Pohronsky Nová Baňa
43 6.8.2021 Jozef Durcek Nová Baňa
44 6.8.2021 Ivan Lachký Nová Baňa
45 6.8.2021 Zdeno Malinič Liptovský Mikuláš
46 6.8.2021 Adrián Skysľak Humenné
47 6.8.2021 Ján Michalko Humenné
48 6.8.2021 Ján Borčík Humenn