Ceny povolení pre rok 2022 – pre členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš
Druh cena / EUR
ČLENSKÉ ZNÁMKY
Deti : 1,00
Mládež: 17,00
Dospelý: 29,00

MIESTNE POVOLENIA PSTRUHOVÉ
P- Miestne dospelý (od 15 rokov) 33,00
P- Detské povolenie ( 3 – 14 rokov ) 15,00

MIESTNE POVOLENIA KAPROVÉ
K-Miestne dospelý (od 15 rokov) 33,00
K- miestne deti (6-14 rokov) 10,00
K- miestne deti (3- 5 rokov ) 0,00

ZVÄZOVÉ POVOLENIA KAPROVÉ
Zväzové povolenie kaprové – dospelý 40,00
Zväzové povolenie kaprové – deti ( 3 – 14 rokov ) 10,00

MIESTNE POVOLENIE LIPŇOVÉ
L- Miestne dospelý (od 15 rokov) 33,00
L-Detské povolenie ( 3- 14 rokov ) 17,00

ZVÄZOVÉ POVOLENIE LIPŇOVÉ
Zväzové povolenie lipňové – dospelý 40,00

Ceny hosťovacích povolení pre rok 2022 MsO SRZ Liptovský Mikuláš
HOSŤOVACIE POVOLENIE PSTRUHOVÉ-člen SRZ
P-Denné miestne deti (3-14 rokov) 3,00
P-Denné miestne: 20,00

HOSŤOVACIE POVOLENIE PSTRUHOVÉ-nečlen SRZ
P-Denné nečlen – deti (3-14 rokov) 10,00
P-Denné – nečlen SRZ 40,00

HOSŤOVACIE POVOLENIA MIESTNE- KAPROVÉ-člen SRZ
K- Denné miestne: 20,00

HOSŤOVACIE POVOLENIA MIESTNE- KAPROVÉ-nečlen SRZ
K-Denné – nečlen SRZ 30,00

HOSŤOVACIE POVOLENIE MIESTNE LIPŇOVÉ-člen SRZ
L-Denné miestne 20,00

HOSŤOVACIE POVOLENIE MIESTNE LIPŇOVÉ- nečlen SRZ
L-Denné miestne – nečlen SRZ 40,00

Ceny sezónnych povolení pre členov iných organizácií SRZ
Ceny povolení sú rovnaké ako pre členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš, navýšené o poplatok za neodpracovanú brigádu 35,-€
P- Miestne dospelý (od 15 rokov) 33 + 35
P- Detské povolenie ( 3 – 14 rokov ) 15,00

K-Miestne dospelý (od 15 rokov) 33 + 35
K- miestne deti (6-14 rokov) 10,00

L- Miestne dospelý (od 15 rokov) 33 + 35
L-Detské povolenie ( 3- 14 rokov ) 17,00