Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Vašimi údajmi. Uložte vyplnený súbor na Váš disk a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na adresu: objednavky@srzlm.sk
Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom.
Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK29 0900 0000 0003 3282 5105; ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome predložte: potvrdenie o zaplatení, členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm.
Výdaj povolení na rybolov bude zahájený dňa 12. januára 2022, následne každú stredu od 14.00 do 18.00 hod. Mimoriadne dni pre výdaj povolení budú zverejnené na stránke MsO Lipt. Mikuláš. Výdaj povolení končí dňa 29. 6. 2022.
Pre stanovenie dolnej hranice veku osoby pre výdaj povolení sa berie vek, ktorý osoba dosiahne do 31. 12. 2022.
Zväzové povolenky nie je možné zakúpiť samostatne. Podmienkou na zakúpenie zväzovej povolenky na kaprové vody je súčasné, alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na kaprové vody a podmienkou na zakúpenie zväzovej povolenky na lipňové vody je súčasné alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na lipňové vody
Variabilný symbol platby je Vaše osobné číslo člena MsO, je rovnaký ako vlani a nemení sa. Prevod finančných prostriedkov realizujte až po prijatí Vašej objednávky a doručení potvrdzujúceho e- mailu.
Ročný členský príspevok musí byť uhradený do termínu 31. marca 2022.
Štátne rybárske lístky vydáva infocentrum: Námestie mieru v čase 09.00 – 18.00 hod. v pracovných dňoch.

Objednavka XLS_el.forma_2022
Objednavka XLSX_el.forma_2022