Vážení členovia organizácie.
Uznesenie z výročnej členskej schôdze

Uznesenie-VCS-2022-2