Liptovský-lipeň-propozície 2022 -1
Liptovský-lipeň-propozície 2022 -2

Registrovať sa môžu už len pretekári z top 20 RSM 2021 a pretekári umiestnení na prvých 3 miestach v min. ročníku.