Peter Trnka's Posts

Liptovský Lipeň.

Vážení športoví priatelia Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom LIPTOVSKÝ LIPEŇ A 23. ročník memoriálu Alojza Kojša Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia. TERMÍN KONANIA 9.8.2020 ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Čáni Ján – riaditeľ pretekov Bajzík Milan – hlavný rozhodca Gajdoš Jozef - garant Rady SRZ Miroslav Kopčan – sektorový rozhodca Hazucha Roman – sektorový rozhodca Vladimír Ligda – technický...

Čítaj viac

Pozvánka na HČS 2020

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 1.augusta 2020 o 7.30 hod.        v priestoroch Rybárskeho domu s týmto programom.   Otvorenie HČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2019. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2019 Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Správa kontrolnej komisie. Plán hlavných...

Čítaj viac

Aktuálne

Vážení členovia. Výbor organizácie MsO SRZ Liptovský Mikuláš prijal nasledovné opatrenia. Kedže na ďalej pretrváva situácia v ktorej sú hromadné akcie zakázané, nie je zatiaľ možné stanoviť termín členskej schôdze a uskutočnenie brigád. Brigády na zveľadenie našich tokov je možné vykonať  po konzultácii s našim hlavným hospodárom. Kontaktujte telefonicky hospodára. Zadá vám prácu ktorú je nutné vykonať. Po ukončení brigády a zdokumentovaní ( pár fotiek zúčastnených a vykonanej práce) zapíše brigádu zúčastneným. Termín konania...

Čítaj viac

Dodatok š.1 – Zväzový poriadok 2020

DODATOK č. 1 ku Kaprovému zväzovému poriadku na rok 2020 Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina vydáva tento dodatok ku Kaprovému zväzovému poriadku (KZP) pre rok 2020. Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v KZP. Zmeny, opravy a doplnenia sú uvedené hrubým písmom (Boldom) s podčiarknutím, alebo zmenou farby „rybky“ určujúcej charakter lovu. Na rybárskych revíroch 2-0520-1-1 Dunaj č. 3 ľavostrannýpriesakovýkanál VD, 2-0580-1-1 Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD, 2-0600-1-1 Dunaj...

Čítaj viac

Výdaj povolení

Vážení členovia! Pre celosvetovú situáciu a na základe nariadení a odporúčaní sa výdaj povolení uskutoční nasledovne: Od 30.3.2020 - Do 15.4.2020 Pond – Piatok od 8:00 do 11:00 a každú Stredu od 16:00 do 18:00 Od 16.4.2020 Každú Stredu od 16:00 do 18:00 Zmena výdajových hodín vyhradená! Pre výdaj povolení je vstup do RD omedzený na jednu osobu s použitím tvárovej masky a podľa pokynov na výveske!

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM