Archív

Objednávka povolení na rybolov 2019

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Všimi údajmi. Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na Mail: Objednávka   Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom. Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK2909000000000332825105 ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome...

Čítaj viac

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpi do účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. Vážení členovia našej organizácie ! Vzhľadom k novému zákonu ohľadom ochrany osobných údajov, budeme rušiť registráciu a diskusiu na našej stránke  . Je to s dôvodu ušetrenia nemalej čiastky za projekt, ktorý by riešil bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov . Vytvoríme na stránke tzv "Newsletter" . Jedná sa o rozosielanie...

Čítaj viac

Rybársky Krúžok

Krúžok sa bude konať 7.3.2018 o 15:00

Čítaj viac

RYBÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO 9. ročník kontraktačno-predajnej výstavy

Vážení rybári, rybárky . Dávame do povedomia konanie 9. ročníka výstavy Rybárstvo a poľovníctvo, ako aj 4. ročník výstavy Včelárstvo . Výstava sa bude konať v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Nitra v termíne od 23. do 25. februára 2018. Ak máte záujem zúčastniť sa výstavy , môžete využiť zľavnené vstupenky . Vstupenky si môžte vyzdvihnúť v RD každú stredu od 16:00 do 18:00 hod.

Čítaj viac

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 24.marca 2018 o 7.30 hod.        v  Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši ulica Hollého č.2 s týmto programom. 1. Otvorenie VČS MsO- SRZ. 2. Voľba návrhovej, mandátovej ,volebnej komisie . 3. Kontrola uznesenia z HČS roku 2017. 4. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za volebné obdobie. 5. Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. 6....

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM