Nezaradené

Deň Zeme

Vážení Rybári , priaznivci športového rybolovu ! Pripravujeme v spolupráci so Základnými Školami čistenie brehov v rámci osláv Dňa Zeme . Podujatie sa uskutoční 21.04.2017 (piatok). Z dôvodu nepriaznivého počasia bol termín zmenený na 28.4.2017 . Prosíme našich členov, ktorí sú ochotní podieľať sa na prípravách a realizácii, aby v stredu 12.4 a 19.4 prišli do Rybárskeho Domu . Informácie ohľadom priebehu podujatia a organizácii sa dozviete od poverených členov výboru pri zapísaní . Na HČS sme prezentovali pripravované Majstrovstvá sekcie LRU MUCHA...

Čítaj viac

Pozvánka na HČS 2017

MsO SRZ Liptovský Mikuláš, Vás týmto pozýva na hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 18.03.2017 o 7:30 hod. v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši . Program : 1. Otvorenie HČS - MsO SRZ Liptovský Mikuláš 2. Voľba návrhovej, mandátovej  komisie 3. Správa výboru o činnosti MsO - SRZ  za rok 2016 4. Správa o hospodárení v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 5. Správa Kontrolnej Komisie 6. Plán hlavných úloh MsO SRZ Liptovský Mikuláš na rok 2017 7. Prestávka na občerstvenie 9. Diskusia 10. Návrh na uznesenie,  záver .

Čítaj viac

Objednávka rybárskych povolení pre sezónu 2017

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Vašimi údajmi. Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na adresu: Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom. Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK29 0900 0000 0003 3282 5105; ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome predložte: potvrdenie...

Čítaj viac

Zahájenie predaja povolení na rybolov .

Skorší predaj povolení na rybolov bude 28.12.2016 .  Pre zakúpenie povolenia v danom termíne je potrebné prísť do rybárskeho domu , vypísať objednávku a platba je možná hotovosťou pri preberaní cenín .  Objednávka pre elektronické spracovanie bude dostupná od 2.1.2017 !  

Čítaj viac

Pozvánka na pretek – Športový rybník

Pozvánka na pretek na Športovom rybníku Okoličné . Pretek je organizovaný pre všetkých členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš . Pretek sa uskutoční dňa 14.5.2016 .   Program : 6,30  – Prezentácia 7,00  – Otvorenie preteku a presun na stanovištia 7,20  – Vnadenie 7,30  – Začiatok preteku 12,00  – Ukončenie preteku spojené s obedom  (guláš) 13,00  – Vyhlásenie výsledkov a záver preteku Spôsob lovu : Loví sa na jednu udicu najviac s dvoma náväzcami s jednoduchým háčikom na nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM