Oznamy pre členov

UPOZORNENIE

UPOZORŇUJEME všetkých členov SRZ, že v čase od 7.11.2023 do 7.12.2023 je na lovnom kaprovom revíre OKOLIČNÉ, revír č. 3-3450-1-1 (Vodná plocha v meste Lipt. Mikuláš m.č. Okoličné – ostatná vodná plocha), z dôvodu zarybnenia kaprom rybničným ZÁKAZ privlastnenia si kapra rybničného. Výbor MSO SRZ Liptovský Mikuláš.

Liptovský lipeň 2023 – VÝSLEDKY

LIPTOVSKÝ LIPEŇ 2023 – CELKOVÉ VYHODNOTENIE Liptovsky-lipen-2023_vyhodnotenie_celkove Liptovský lipeň 2023 – umiestnenie na štandoch Liptovsky-lipen-2023_ulovky_na_standoch Liptovský lipeň 2023 – úlovky na štandoch Liptovsky-lipen-2023_ulovky_na_standoch Liptovský lipen 2023 – priebežné vyhodnotenie Liptovsky-lipen-2023-vyhodnotenie

POĎAKOVANIE

Prezident Slovenského zväzu športového rybolovu, prezident Slovenského rybárskeho zväzu a organizačná komisia vyslovujú POĎAKOVANIE všetkým osobným rozhodcom v Liptovskom Mikuláši za zodpovedné zabezpečenie priebehu 42. ročníka Majstrovstiev sveta v športovom muškárení