Oznamy

Liptovský Lipeň

Vážení športoví priatelia Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci sOŠČ SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom LIPTOVSKÝ LIPE A 24. ročník memoriálu Alojza Kojša Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia. TERMÍN KONANIA 19.9.2021 ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Čáni Ján – riaditeľ pretekov Bajzík Milan– hlavný rozhodca Gajdoš Jozef - garant Rady SRZ Hazucha Roman – sektorový rozhodca Kopčan Miroslav – sektorový rozhodca Vladimír Ligda – technický...

Čítaj viac

Pozvánka na HČS 2021

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 16.júla 2021 o 17.00 hod ( PIATOK ).        v priestoroch Rybárskeho domu s týmto programom.   Otvorenie HČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2020. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2020 Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Správa kontrolnej komisie. ...

Čítaj viac

Objednávka Povolení pre sezónu 2021

Pravidlá pre výdaj rybárskych dokladov ďalej len „povolení“ pre členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš   Výdaj povolení bude organizovaný „ CEZ OKIENKO “, to znamená bez vstupu rybárov do budovy rybárskeho domu. Povolenia budú vydávané len tým členom SRZ, ktorí si objednali cez webové sídlo MsO SRZ Liptovský Mikuláš (srzlm.sk) a svoju objednávku zaplatili bankovým prevodom vopred. Povolenie si môžete vyzdvihnúť najskôr 7 dní po zaplatení. Pri vyzdvihnutí povolenia sa preukážte členským preukazom. Dôsledne dodržiavajte aktuálne...

Čítaj viac

Prianie 2021

Vianoce čisté, biele ako sneh, v živote len radosť, šťastie, zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu a dobrú pohodu po celý nový rok. Praje Výbor MsO

Čítaj viac

Liptovský Lipeň.

Vážení športoví priatelia Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom LIPTOVSKÝ LIPEŇ A 23. ročník memoriálu Alojza Kojša Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia. TERMÍN KONANIA 9.8.2020 ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Čáni Ján – riaditeľ pretekov Bajzík Milan – hlavný rozhodca Gajdoš Jozef - garant Rady SRZ Miroslav Kopčan – sektorový rozhodca Hazucha Roman – sektorový rozhodca Vladimír Ligda – technický...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM