Oznamy

Objednávka Povolení pre sezónu 2021

Pravidlá pre výdaj rybárskych dokladov ďalej len „povolení“ pre členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš   Výdaj povolení bude organizovaný „ CEZ OKIENKO “, to znamená bez vstupu rybárov do budovy rybárskeho domu. Povolenia budú vydávané len tým členom SRZ, ktorí si objednali cez webové sídlo MsO SRZ Liptovský Mikuláš (srzlm.sk) a svoju objednávku zaplatili bankovým prevodom vopred. Povolenie si môžete vyzdvihnúť najskôr 7 dní po zaplatení. Pri vyzdvihnutí povolenia sa preukážte členským preukazom. Dôsledne dodržiavajte aktuálne...

Čítaj viac

Prianie 2021

Vianoce čisté, biele ako sneh, v živote len radosť, šťastie, zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu a dobrú pohodu po celý nový rok. Praje Výbor MsO

Čítaj viac

Liptovský Lipeň.

Vážení športoví priatelia Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Vás týmto pozývajú na muškárske preteky jednotlivcov pod názvom LIPTOVSKÝ LIPEŇ A 23. ročník memoriálu Alojza Kojša Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia. TERMÍN KONANIA 9.8.2020 ORGANIZAČNÝ VÝBOR: Čáni Ján – riaditeľ pretekov Bajzík Milan – hlavný rozhodca Gajdoš Jozef - garant Rady SRZ Miroslav Kopčan – sektorový rozhodca Hazucha Roman – sektorový rozhodca Vladimír Ligda – technický...

Čítaj viac

Pozvánka na HČS 2020

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš   Vážení rybári, rybárky ! Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa 1.augusta 2020 o 7.30 hod.        v priestoroch Rybárskeho domu s týmto programom.   Otvorenie HČS MsO- SRZ. Voľba návrhovej, mandátovej . Kontrola uznesenia z HČS roku 2019. Správa  o činnosti výboru MsO -SRZ za rok 2019 Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Správa kontrolnej komisie. Plán hlavných...

Čítaj viac

Aktuálne

Vážení členovia. Výbor organizácie MsO SRZ Liptovský Mikuláš prijal nasledovné opatrenia. Kedže na ďalej pretrváva situácia v ktorej sú hromadné akcie zakázané, nie je zatiaľ možné stanoviť termín členskej schôdze a uskutočnenie brigád. Brigády na zveľadenie našich tokov je možné vykonať  po konzultácii s našim hlavným hospodárom. Kontaktujte telefonicky hospodára. Zadá vám prácu ktorú je nutné vykonať. Po ukončení brigády a zdokumentovaní ( pár fotiek zúčastnených a vykonanej práce) zapíše brigádu zúčastneným. Termín konania...

Čítaj viac


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš