Ceny povolení na rybolov

Položka  Výber Kategórií Cena
Členská známka
Členská známka dospelí, ženy, ZŤP 29,00 EUR
Členská známka mládež študenti, mládež 17,00 EUR
Členská známka deti deti do 14 rokov 1,00 EUR
Ceniny a poplatky
Zápisné dospelí, obnova členstva dospelí 50,00 EUR
Zápisné deti do 6 – 14 rokov deti 10,00 EUR
Zápisné mládež od 15 – 17 rokov mládež 15-17 rokov 10,00 EUR
Členský preukaz SRZ Dospelí členovia 0,00 EUR
Preukaz mladého rybára mládež 15-17 rokov 0,00 EUR
Preukaz pre deti od 3 do 15 rokov 0,00 EUR
Neodpracovanie brigády  Povinnosť 2 brigád 35,00 EUR
 MIESTNE POVOLENIA KAPROVÉ
Kaporová miestna dospelí a mládež od 15 r. 33,00 EUR
Kaprová miestna deti deti do 6 rokov 0,00 EUR
Kaprová miestna deti deti od 6 do 14 rokov 10,00 EUR
MIESTNE POVOLENIA PSTRUHOVÉ
Pstruhová – dospelí dospelí a mládež od 15 r. 33,00 EUR
Pstruhová – deti od 6 do 14 rokov 15,00 EUR
MIESTNE POVOLENIA LIPŇOVÉ
Lipňová miestna  všetci členovia 30,00 EUR
ZVAZOVÉ POVOLENIA – KAPROVÉ
Kaprová zväzová dospelí a mládež od 15 r. 40,00 EUR
Kaprová zväzová Deti od 6 do 14 rokov 10,00 EUR
ZVAZOVÉ POVOLENIA – LIPŇOVÉ 
Lipňová Zväzová Dospelý čelnovia a všedci od 6 rokov 40,00 EUR


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš