GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpi do účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

Vážení členovia našej organizácie !

Vzhľadom k novému zákonu ohľadom ochrany osobných údajov, budeme rušiť registráciu a diskusiu na našej stránke  . Je to s dôvodu ušetrenia nemalej čiastky za projekt, ktorý by riešil bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov .
Vytvoríme na stránke tzv „Newsletter“ . Jedná sa o rozosielanie novo pridaných článkov formou mailu na zadané emailové adresy .

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM