Liptovský Lipeň.

Liptovský Lipeň.

Vážení športoví priatelia
Organizačný výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš a SZŠR v spolupráci s OŠČ SRZ Vás týmto pozývajú na
muškárske preteky jednotlivcov pod názvom
LIPTOVSKÝ LIPEŇ
A
23. ročník memoriálu Alojza Kojša

Zároveň Vám praje pekné zážitky, bohaté úlovky a veľa športového šťastia.

TERMÍN KONANIA 9.8.2020

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Čáni Ján – riaditeľ pretekov
Bajzík Milan – hlavný rozhodca
Gajdoš Jozef – garant Rady SRZ
Miroslav Kopčan – sektorový rozhodca
Hazucha Roman – sektorový rozhodca
Vladimír Ligda – technický vedúci
Eliáš Rudolf, Peter Trnka, Peter Nikov –bodovacia komisia
Pohotovosť LM – zdravotné zabezpečenie

ŠTÁB PRETEKU: RYBÁRSKY DOM, MsO SRZ L. Mikuláš, A. Kmeťa 7

ŠTARTOVNÝ POPLATOK: 10,00 Eur

PRIHLÁŠKY NA PRETEKY:

Prihlásiť sa na preteky je možné prostredníctvom stránky mestskej organizácie www.srzlm.sk v sekcii
Liptovský lipeň najneskôr do 29.7.2020.
Do štartovnej listiny budú pretekári zapísaní až po uhradení štartovného. Štartovné treba uhradiť
medzibankovým prevodom na účet SK2909000000000332825105 do 29.7.2020. Do správy uveďte
meno pretekára za ktorého uhrádzate štartovné.
Maximálny počet pretekárov je limitovaný na 48. Po 29.7.2020 budú zaradení na štartovnú listinu aj
neregistrovaní pretekári do maximálneho počtu a súpiska sa uzavrie. Pretekár, ktorý nenahlási
neúčasť na pretekoch do 29.07.2020 stráca nárok na vrátenie štartovného.

TECHNICKÉ POKYNY:

Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa platných Predpisov pre športovú činnosť LRU-mucha
2020.
Za prevzatie a odovzdanie bodovacieho preukazu zodpovedá pretekár. V prípade jeho
neodovzdania do 45 min. od ukončenia súťažného kola bude pretekár v danom kole hodnotený ako
bez úlovku.
Bodovací lístok slúži ako denné povolenie pre lov na vyznačených pretekových tratiach počas trvania
pretekov.
POPIS TRATE:
Sektor A a B – Váh č. 20, revír č. 3-4710-4-4 CHaP a VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1, preteková trať
bude vyznačená od mosta do obce Uhorská Ves v smere toku po železničný most na ústí Váhu
do Liptovskej Mary.
Dĺžka trate pre pretekára podľa pravidiel LRU-Mucha
Rieka Váh je s brehovým porastom a kamenistým dnom, hĺbka vody od 0,2m – 1,5m
šírka toku je 30 -60m
Výskyt rýb Pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, lipeň, jalec, hlavátka a biele ryby
Bodované ryby Podľa súťažných pravidiel LRU – mucha, min. bodovaná dĺžka: 20cm

ČASOVÝ PROGRAM

5:00 – 5:30 Prezentácia
5:30 – 6:15 Losovanie pretekov
6:15 – 6:30 Nástup, otvorenie, vydanie
bodovacích lístkov a mierok
6:30 – 7:25 Presun a príprava pretekárov
7:25 – 9:25 l. P R E T E K Y
9:25 – 10:00 Prestávka a presun pretekárov
10:00 – 12:00 II. P R E T E K Y
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 13:15 Vydanie bodovacích lístkov
pre 3. a 4. pretek
13:30 – 13:55 Presun pretekárov
13:55 – 15:55 III. P R E T E K Y
15:55 – 16:30 Presun pretekárov
16:30 – 18:30 IV. P R E T E K Y
18:30 – 20:30 Spracovanie a vyhlásenie
výsledkov

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

• preteká sa za každého počasia, v prípade búrky sa koná podľa pravidiel LRU-Mucha.
• každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie
• tréning na úseku rieky Váh určenej pre pretekovú trať je možný po zakúpení hosť.
povolenia na daný revír do 02.08.2020 vrátane, po tomto termíne je lov na trati pre
pretekárov zakázaný pod sankciou diskvalifikácie
• tréning bez časového obmedzenia je možný na rieke VÁH č.21, revír č. 3-4720-4-1 od
sútoku rieky Váh a Belá po most do obce Uhorská Ves
• náhradná trať nie je určená
• ubytovanie individuálne
• bližšie informácie o preteku podá p. Ligda Vladimír (0907605955, vladimirligdaXgmail.com)
• Počas pretekov nebude pre pretekárov zabezpečený obed
ani občerstvenie.

Veľa úspechov v pretekoch Vám želá MsO SRZ Liptovský Mikuláš

REGISTRÁCIA:

por. číslo dátum meno ordanizácia registrácia kompletná
1 3.7.2020 Marek Kamesch Banská Bystrica áno
2 3.7.2020 Juraj Majer Banská Bystrica áno
3 3.7.2020 Peter Kollár Banská Bystrica áno
4 3.7.2020 Róbert Piška Púchov áno
5 3.7.2020 Marek Mäsiar Dolný Kubín áno
6 3.7.2020 Martin Donoval Banská Bystrica áno
7 3.7.2020 Igor Hribik Banská Bystrica áno
8 3.7.2020 Leo Avdič Banská Bystrica áno
9 3.7.2020 Miroslav Legeň Partizanske áno
10 3.7.2020 Roman Teluch Dolný Kubín áno
11 3.7.2020 ŠTEFAN Štempel Žilina áno
12 3.7.2020 Jakub Alman Liptovský Mikuláš
13 3.7.2020 Kristian Šveda Bardejov áno
14 3.7.2020 Tomáš Cieslar Česká republika áno
15 3.7.2020 Rastislav Devečka Liptovský Mikuláš
16 3.7.2020 Peter Alexovič Rožňava áno
17 3.7.2020 Marian Hrenak Púchov áno
18 3.7.2020 Milos Seri Púchov áno
19 3.7.2020 Ludevit Kodajj Púchov áno
20 3.7.2020 Filip Mrazik Púchov áno
21 3.7.2020 Michal Michalek Púchov áno
22 3.7.2020 Ivan Kuna Piešťany
23 3.7.2020 František Babiak áno
24 4.7.2020 Štefan Mlynarčík Spišská Belá
25 4.7.2020 Erik Takács Partizanske áno
26 5.7.2020 Martin Roth Svit áno
27 5.7.2020 Jaroslav Široň Svit áno
28 5.7.2020 Peter tomko Vranov nad Topľou
29 5.7.2020 Ján Michalko Humenné áno
30 5.7.2020 Adrián Skysľak Humenné áno
31 5.7.2020 Marek Šichta Žilina
32 5.7.2020 Martin Štrbák Martin áno
33 5.7.2020 Andrej Mihalik Žilina áno
34 5.7.2020 Gattinger Stanislav áno
35 6.7.2020 Ludo Kundis Spišská Belá
36 6.7.2020 Vladimír Búc Banská Bystrica áno
37 6.7.2020 Anton Hroš Bardejov
38 6.7.2020 Jozef Gajdoš Bardejov
39 6.7.2020 Stefan Kohyl Bardejov áno
40 6.7.2020 Robert Studený Piešťany
41 6.7.2020 Ján Braun Púchov
42 6.7.2020 Juraj Kukuc Púchov
43 7.7.2020 Vladimír Ligda ml. Liptovský Mikuláš
44 7.7.2020 Gabriel Liska Brezno áno
45 7.7.2020 Jan Hruska Brezno áno
46 7.7.2020 Jozef Hruska Brezno áno
47
48
  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM