Objednávka povolení pre rok 2018

Objednávka povolení pre rok 2018

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Vašimi údajmi. Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na

Mail:
Objednávka  

Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom.
Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK29 0900 0000 0003 3282 5105; ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome predložte: potvrdenie o zaplatení, členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm.
Výdaj povolení na rybolov bude zahájený dňa 3. januára 2018, následne každú stredu od 16.00 do 18.00 hod.

Pre stanovenie dolnej hranice veku osby pre výdaj povolení sa berie vek, ktorý osoba dosiahne do 31. 12. 2018.
Príklad: dátum narodenia je 12.12.2003, výpočet 2018 – 2003 = 15. Pre výdaj povolení je osoba v kategórii mládež.

Zväzové povolenky nie je možné zakúpiť samostatne !
Podmiekou na zakúpenie zväzovej povolenky na kaprové vody je súčasné, alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na kaprové vody a podmiekou na zakúpenie zväzovej povolenky na lipňové vody je súčasné alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na pstruhové vody

Variabilný symbol platby je Vaše osobné číslo člena MsO, je rovnaký ako vlani a nemení sa. Prevod finančných prostriedkov realizujte až po  spracovaní Vašej objednávky a doručení potvrdzujúceho e- mailu.

Ročný členský príspevok musí byť uhradený do termínu 31. marca 2018.
Štátne rybárske lístky vydáva infocentrum: Námestie mieru v čase 09.00 – 18.00 hod. v pracovných dňoch.

Objednávka Office 98-2003 :Objednavka XLS
Objednávka  :Objednavka XLSX

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM