Objednávka Povolení pre sezónu 2021

Objednávka Povolení pre sezónu 2021

Pravidlá pre výdaj rybárskych dokladov ďalej len „povolení“ pre členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš

 

  1. Výdaj povolení bude organizovaný „ CEZ OKIENKO “, to znamená bez vstupu rybárov do budovy rybárskeho domu.
  2. Povolenia budú vydávané len tým členom SRZ, ktorí si objednali cez webové sídlo MsO SRZ Liptovský Mikuláš (srzlm.sk) a svoju objednávku zaplatili bankovým prevodom vopred.
  3. Povolenie si môžete vyzdvihnúť najskôr 7 dní po zaplatení.
  4. Pri vyzdvihnutí povolenia sa preukážte členským preukazom.
  5. Dôsledne dodržiavajte aktuálne platné opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusu a opatrenia vyvesené na výdajnom mieste.
  6. Objednávka rybárskych dokladov na výdajnom mieste nie je možná.
  7. Dátum a čas výdaja bude aktualizovaný na webovom sídle MsO SRZ Liptovský Mikuláš (srzlm.sk)

 

Pozorne vyplňte podfarbené polia v tejto objednávke; výber v zelene označenom poli je kliknutím myši, žlté polia prepíšte Vašimi údajmi.

Uložte vyplnený súbor na Váš disk (Plochu) a odošlite ho ako prílohu cez Váš email na

Mail:Objednávka 

Po spracovaní a zaregistrovaní Vašej objednávky obdržíte spätne email s variabilným symbolom.
Zaplatiť môžete poštovou poukážkou alebo prevodom na účet číslo: SK2909000000000332825105 ceniny budú vydané v stránkové dni, najskôr 24 hodín po prevedenej platbe. Pri výdaji povolení v Rybárskom dome predložte: potvrdenie o zaplatení, členský preukaz, platný štátny lístok, študenti: potvrdenie o štúdiu, ZŤP a invalidní dôchodcovia: potvrdenie o zdravotnom stave. Pri objednaní nového členského preukazu si prineste fotografiu o rozmeroch 3 x 4 cm.
Výdaj povolení na rybolov bude zahájený dňa 27. januára 2021, následne každú stredu od 14.00 do 18.00 hod.

Pre stanovenie dolnej hranice veku osoby pre výdaj povolení sa berie vek, ktorý osoba dosiahne do 31. 12. 2020.

Zväzové povolenky nie je možné zakúpiť samostatne !

Podmienkou na zakúpenie zväzového povolenia na Kaprové vody je súčasné, alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na kaprové vody a podmienkou na zakúpenie zväzovej povolenky na lipňové vody je súčasné alebo predchádzajúce zakúpenie si miestnej povolenky na lipňové vody

Variabilný symbol platby je osobné číslo člena MsO Liptovský Mikuláš, je rovnaký ako vlani a nemení sa. Prevod finančných prostriedkov realizujte až po  spracovaní Vašej objednávky a doručení potvrdzujúceho e- mailu.

Ročný členský príspevok musí byť uhradený do termínu 31. marca 2021.
Štátne rybárske lístky vydáva infocentrum: Námestie mieru v čase 09.00 – 18.00 hod. v  pracovných dňoch.
MsÚ Liptovský Mikuláš ( Ing. Jurečková) :  Po, Ut, Št, Pi   od 08.00 – 11.00
St, od 11.00 – 16.00

Objednavka 2021

Objednavka 2021 pre Seniorov od 70 rokov

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM