Pozvánka na Mimoriadnu členskú schôdzu.

Pozvánka na Mimoriadnu členskú schôdzu.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Liptovský Mikuláš

 

Vážení rybári, rybárky !
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na výročnú členskú schôdzu ,ktorá sa uskutoční dňa

14.septembra 2019 o 9.00 hod.

v  priestoroch Rybárskeho Domu s týmto programom.

 

  1. Otvorenie Mimoriadnej členskej schôdze MsO- SRZ.
  2. Voľba mandátovej komisie.
  3. Správa  o dianí v SRZ
  4.  Voľba delegátov a náhradníka na Mimoriadny SNEM SRZ 
  5.  Uznesenie .
  6.  Záver.

Návrhy kandidátov na delegátov je potrebné odovzdať do 3.9.2019 .

 

Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM