Pozvánka na pretek

Pozvánka na pretek

Pozvánka na pretek na Športovom rybníku Okoličné dňa 13.5.2017.

Pretek je organizovaný pre všetkých členov MsO SRZ Liptovský Mikuláš dňa 13.5.2017

 Program :
6,30  – Prezentácia
7,00  – Otvorenie preteku a presun na stanovištia
7,20  – Vnadenie
7,30  – Začiatok pretek
12,00  – Ukončenie preteku
– Obed – guláš
13,00  – Vyhlásenie výsledkov
– Záver

Spôsob lovu :

Loví sa na jednu udicu najviac s dvoma náväzcami s jednoduchým háčikom
na nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu.
Všetky ulovené ryby sa po odvážení rozhodcami púšťajú späť do vody.
Preteká sa za každého počasia v prípade búrky bude pretek zrušený.
Boduje sa Kapor a všetky ryby, ktoré nemajú stanovenú minimálnu lovnú mieru, alebo čas ochrany
Lovné miesta podľa vlastného výberu pri dodržaní zákonom daných minimálnych vzdialeností medzi Loviacimi.
Samostatne sa bude vyhodnocovať súťaž detí do 15 rokov a samostatne súťaž ostatných rybárov

Štartovné :

mládež a dospelí……………………………………………………………..4,- €

guláš naviac……………………………………………………………………3,- €

deti do 15 rokov štartujúci v preteku  poplatok za guláš………..2,- €

Prosím prineste si misky na guláš.

Výbor Vás všetkých srdečne pozýva. Petrov zdar.

Samotná rybárska sezóna sa na Športovom rybníku Okoličné a Gálovanskej zátoke na základe výnimky na skorší lov kapra začína 15.5.2017.

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM