Voľby do výboru MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Voľby do výboru MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Vážení rybári , rybárky !

Dovoľte, aby sme vás týmto upozornili na blížiace sa voľby .
Voľby sa uskutočnia na Výročnej Členskej Schôdzi  (VČS).

Zároveň týmto vyzývame členov , ktorý sú ochotní venovať svoj drahocenný čas, skúsenosti a vízie, aby do termínu 7.3.2018  prišli a vypísali dotazník kandidáta .

Dotazníky sú dostupné v rybárskom dome . V súlade s volebným poriadkom SRZ a metodikou ku konaniu volieb,  nebude po tomto termíne možné zaradiť kandidáta do volebného programu .

Dotazníky je možné vypísať každú pracovnú stredu v čase od 16:00 do 17:00 . 

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM