Voľby do výboru MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Voľby do výboru MsO SRZ Liptovský Mikuláš .

Vážení rybári , rybárky !

Dovoľte, aby sme vás týmto upozornili na blížiace sa voľby .
Voľby sa uskutočnia na Výročnej Členskej Schôdzi  (VČS).

Zároveň týmto vyzývame členov , ktorý sú ochotní venovať svoj drahocenný čas, skúsenosti a vízie, aby do termínu 7.3.2018  prišli a vypísali dotazník kandidáta .

Dotazníky sú dostupné v rybárskom dome . V súlade s volebným poriadkom SRZ a metodikou ku konaniu volieb,  nebude po tomto termíne možné zaradiť kandidáta do volebného programu .

Dotazníky je možné vypísať každú pracovnú stredu v čase od 16:00 do 17:00 . 

  • Tags: :


© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení rybári, rybárky !

Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš, vás pozýva na Hodnotiacu členskú schôdzu ktorá sa uskutoční 16.7.2021 ( PIATOK ) o 17:00
Pozvánka
Vážení Rybári !

Z technických príčin sa 23.6.2021 neuskutoční výdaj povolení.
Výdaj povolení pre sezónu 2021 bude ukončený 30.6.2021!