Výbor MsO SRZ LM

Mestská Organizácia Slovenského Rybárskeho Zväzu

A.Kmeťa č.7

Liptovský Mikuláš, PSČ 03101

 


Zloženie Výboru MsO SRZ LM


p. Čáni Ján                          0905/137696
(predseda MsO SRZ)

p. Trnka Peter                        0911/831088
( podpredseda MsO SRZ)

p. Nikov Peter                      0903/280832
(tajomník MsO SRZ)

Ing. Chaloupka Jozef        0905/599811
(ryb. hospodár MsO SRZ )

p. Eliáš Rudolf                   0904/968989
(pokladník MsO SRZ)

p. Brna  Jozef                    0949/284239
(investičná činnosť MsO SRZ)

Ing .Kseňák Juraj            0907/415522
(ekológia, čistota vôd MsO SRZ)

p. Durdiaková Lenka        0903/586143
(športová činosť MsO SRZ, práca s deťmi)

p. Vaškeba Ján             0907/826590
( RS MsO SRZ)


Kontrolná Komisia

p. Mališ Vladimír           0904/416159
( predseda KK MsO SRZ)

p. Záruba Matúš            0949/594034
(člen KK MsO SRZ)

    Mgr. Ladislav Pardel        0904/980386
(člen KK MsO SRZ)© 2013 -2017 SRZ LM

×
Show
Vážení Rybári !
Výdaj povolení bude zahájený 13.1.2021 , bližšie informácie o výdaji povolení sú uvedené v objednávke !
Objednávka
Vážení Rybári!

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a obmedzenia vydané pre SR, sa členská schôdza 10.4.2021 nemôže uskutočniť.

Termín členskej schôdze nie je zatiaľ stanovený a určí sa podľa situácie v čo najkratšom období keď to bude možné.
Zverejnený bude na našej stránke a vo výveskách.

Prajeme úspešné zahájenie pstruhovej sezóny!
Výbor MsO SRZ Liptovský Mikuláš