SLIDER ITEM #1

This is optional. You can have just a title, or just a description, or just controllers. If you want just a background slider, or a single image, you can do that too!

×
Show
Vážení členovia!
Vzhľadom na odporúčania Úradu Verejného Zdravotníctva Slovenskej Republiky a nariadenia samospráv týkajúce sa šírenia COVID- 19, sa členská schôdza, ktorá sa mala uskutočniť 14.3, presunie na iný dátum.
Dátum uskutočnenia schôdze nie je zatiaľ stanovený.
Rada SRZ vydala na základe nastávajúcej situácie usmernenie a posunula predbežne termín uskutočnenia schôdzí do 30.6.2020
Vážení členovia!
Pre celosvetovú situáciu a na základe nariadení a odporúčaní sa výdaj povolení uskutoční nasledovne:
Od 30.3.2020 - Do 15.4.2020
Pondelok,Utorok,Štvrtok, Piatok od 8:00 do 11:00
a každú Stredu od 16:00 do 18:00
Od 16.4.2020
Každú Stredu od 16:00 do 18:00
Zmena výdajových hodín vyhradená!

Pre výdaj povolení je vstup do RD omedzený na jednu osobu s použitím tvárovej masky a podľa pokynov na výveske!
Vo Štvrtok tj. 02.04.2020, sa výdaj povolení s dôvodu sanitárneho dňa ruší!