Vážení Rybári a priaznivci športového rybolovu !

Slovenský rybársky zväz má možnosť získať finančné prostriedky na ochranu a tvorbu životného prostredia i na zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v zmysle § 50 Zákona č.595/2003 Z.z. v znení noviel.

Na základe uvedenej skutočnosti môžu členovia SRZ, ako i ďalší daňovníci (fyzické a právnické osoby) poukázať 2 % z už zaplatenej dane z príjmu v prospech prijímateľa — SRZ.

Informácia pre členov SRZ.

Pre členov , ktorí chcú venovať 2% zo zaplatenej dane pre MsO SRZ Lipt.Mikuláš, stačí doniesť potvrdenie od mzdovej účtovníčky na 2% dane do rybárskeho domu.V RD vyplniť formulár na 2% dane a o ostatné bude postarané.
V prípade že ste venovali 2%  , je potrebné doručiť kópiu tlačiva . Tlačivo slúži na spracovanie a výpočet výšky venovanej 2% dane . Ak sa bude rovnať alebo presiahne čiastku odpracovanej brigády, bude vám brigáda uznaná ako odpracovaná .

Tí členovia, ktorí si daňové priznanie robia sami,do daňového dokladu pre 2 % dane vypíšu:

IČO 001782090505
Právna forma Občianske združenie
Obchodné meno Slovenský Rybársky Zväz – Mestská Organizácia Liptovský Mikuláš

 

 

> Vyhlásenie na 2% dane

Kópia je potrebná k spracovaniu . Citlivé údaje ako je Meno, rodné číslo a iné, môžete zabieliť alebo zaškrtať.

MsO SRZ Liptovský Mikuláš má možnosť každoročne sa uchádzať o dotáciu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na nákup rybej násady v hodnote 4000 €. Naša organizácia sa snaží túto možnosť každoročne podľa možností využiť.

MsO SRZ Liptovský Mikuláš touto cestou ďakuje za spoluprácu s vedením mesta Liptovský Mikuláš.

Členovia MsO SRZ Liptovský Mikuláš.

 

Používame cookies.

Na našej webovej stránke používáme cookies. Niektoré z nich sú nutné pre beh stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť vlastnosti stránky na základe používateľských skúseností (tracking cookies). Sami môžete rozhodnúť, či cookies povolíte. Majte prosím na pamäti, že pri odmietnutí, nemusí být stránka celkom funkčná.